Protipovodňové opatrenia v Žiari nad Hronom majú ochrániť rómsku osadu a štadión

16.07 2018, TASR

Žiar nad Hronom, 3. júla - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje protipovodňové opatrenia na Prímestskom potoku v Žiari nad Hronom. Ich cieľom je zabezpečiť protipovodňovú ochranu zimného štadióna, ktorý mesto aktuálne rekonštruuje, a tiež priľahlej rómskej osady.


,,Na Prímestskom potoku dochádza k jeho vybrežovaniu a to najmä pri zimnom štadióne, kde je potok vedený pod povrchom. Potrubia a rámové priepusty, ktorými je potok vedený, kapacitne nevyhovujú. Navyše jedno z potrubí je vedené priamo popod štadión, čo spôsobuje prevádzkové problémy," uvádza sa v zámere, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Projekt počíta s úpravou spodného, ale aj prekrytého úseku potoka pod zimným štadiónom, ktorý je najkritickejším miestom a neprevedie ani ročný prietok. Ten plánujú prebudovať na profil, ktorý bude mať dostatočnú kapacitu a jeho trasa povedie mimo zimného štadióna. ,,Ako doplnkové opatrenia na zníženie odtoku navrhujeme opatrenia v povodí, ktoré vytvoria podmienky na zníženie povrchového odtoku," uvádza SVP.

Navrhované úpravy budú stáť približne 693 000 eur. Podľa SVP natrvalo ochránia obyvateľov rómskej osady pred povodňami, ale tiež ukončia doterajšie vybrežovanie potoka pri zimnom štadióne. ,,Tak sa ukončia aj s tým spojené prevádzkové problémy a zabráni sa potenciálnym technickým a ekonomickým škodám na verejnom aj súkromnom majetku," uvádza sa v zámere.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Voda Havárie a živelné pohromy