Projekty, podporené z programu Priestory, budú známe v decembri

30.10 2006, Enviroportal

Projekty, podporené z programu Priestory, budú známe v decembri

Do uzávierky 3. ročníka grantového programu PrieStory bolo do Nadácie Ekopolis doručených 41 projektov z celého Slovenska. V rámci nich bola celkovo požadovaná suma bola takmer 8 miliónov korún. Poradný výbor programu posunul do užšieho finále desať z nich a jedného náhradníka, z ktorých bude nakoniec podporených 5 víťazných projektov.


Víťazných päť projektov 3. ročníka grantového programu PrieStory bude podporených sumou po 150 000 korún. Výsledky budú známe v polovici decembra. Program PrieStory vyhlásila Nadácia Ekopolis v septembri 2006 v spolupráci s partnerom programu - Československou obchodnou bankou.

Približne polovicu zo všetkých 41 uchádzačov o podporu tvorili neformálne skupiny občanov, druhú polovicu mimovládne organizácie. Najviac žiadostí prišlo z banskobystrického (16) a z prešovského kraja (7). Čo sa týka miest, najčastejšie bola v projektoch zastúpená Bratislava a Rimavská Sobota (po 3 projekty), po dva projekty chceli realizovať žiadatelia zo Zvolena, Novej Bane a z Martina.

Do 3. ročníka programu Priestory bolo v porovnaní s minulosťou predložených viac zaujímavých projektov, ktoré sa týkajú miest na stretávanie sa ľudí - napríklad úprava okolia kostola, bývalej farskej záhrady či priestoru pred informačným centrom v centre mesta. Členovia poradného výboru vybrali do užšieho výberu projekty, u ktorých videli najvyšší potenciál pre zapojenie sa ľudí nielen do samotného vytvárania, ale aj do jemu predchádzajúceho plánovania verejných priestorov. "Práve možnosť bežných ľudí získať skúsenosti na tvorbe a reálnom výsledku svojho angažovania sa je v programe PrieStory jedinečná,"zhodnotila Martina Paulíková, manažérka programu.

10 finalistami tohto ročníka programu Priestory sú nasledovné projekty

 • Oživme ducha Olympie (Športový klub 98, Pruské),
 • Úprava okolia kostola Na Hôrke (neformálna skupina, Zvolen),
 • Oddychovo náučná zóna TILIA (OZ Tilia Rajec),
 • Rodina na petržalskom korze - náhradníci (Materské centrum Rodinka.sk, Bratislava),
 • Obecná agora (neformálna skupina, Stakčínska Roztoka),
 • Náš dom - naše priestory (neformálna skupina, Smrečany),
 • Zeleni dajme zelenú (neformálna skupina, Humenné),
 • Urobme to najlepšie (OZ Partnerstvo, Dravce),
 • Priestor pre všetkých (neformálna skupina, Rimavská Sobota),
 • Zelený kútik oddychu (ICM, Žilina),
 • Lastovička (neformálna skupina, Nová Baňa).


Uzávierke programu predchádzali verejné stretnutia v Rimavskej Sobote, Novom Meste nad Váhom a v Humennom. Záujemcovia sa mohli dozvedieť viac o špecifikách programu a podporiteľných aktivitách. Mohli tiež prekonzultovať svoje konkrétne projektové zámery. Martina Paulíková po stretnutiach skonštatovala: "Je potešujúce, že pri mnohých projektoch sa vytvára partnerstvo občanov so samosprávou, školou a miestnymi podnikateľmi. Spoločné úsilie má vždy väčšiu šancu na úspech."

Desiati finalisti a jeden náhradník sa stretli tento víkend vo Zvolene na tréningu, na ktorom získajú odporúčania pre dopracovanie projektov. Poradný výbor ich následne posúdi a do 15. decembra 2006 vyberie päť najlepších z nich, ktoré budú podporené.

Lektorskú pomoc počas programu PrieStory budú poskytovať skúsení lektori z nezávislej organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) Bratislava.

Cieľom programu PrieStory je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev v blízkosti ich domova. Tematicky je program zameraný na parky, ihriská, nábrežia, malé tržnice, menšie objekty na námestiach, priestranstvá medzi obytnými domami a iné vhodné, nevyužité plochy.

Nadácia Ekopolis s celoslovenskou pôsobnosťou má už 15-ročné skúseností s manažovaním grantových programov zameraných na environmentálnu oblasť. Je súčasťou medzinárodného združenia Environmental Partnership for Sustainable Development, ktoré spája podobné nadácie v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Od svojho vzniku Nadácia Ekopolis podporila bezmála dvetisíc projektov v sume takmer 227 miliónov korún. Vlani to bolo 109 projektov v hodnote približne 26 miliónov korún.

Zdroj: Nadácia Ekopolis

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky