Preskočit na obsah

Projekt splyňovacieho zariadenia v Janíku nebudú posudzovať v procese EIA

03.05 2021, TASR

Janík, 30. apríla – Okresný úrad (OÚ) Košice-okolie po odvolaní investora zmenil svoje minuloročné stanovisko. Podľa rozhodnutia z apríla tohto roka navrhovaná činnosť splyňovania biomasy Janík v okrese Košice-okolie nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie.

Projekt, ktorým by malo v katastri obce vyrásť splyňovacie zariadenie, vznikol v roku 2013. Zmena, ktorú investor vlani oznámil, spočíva v doplnení pôvodných surovinových zdrojov na výrobu plynu z biomasy. Novými vstupnými surovinovými zdrojmi má byť aj tuhé druhotné palivo (TDP) v pomere minimálne 30 percent obsahu biomasy a maximálne 70 percent obsahu TDP. V rámci navrhovanej činnosti sa plánuje ročne spracovať maximálne 9200 ton paliva.

Okresný súd v auguste minulého roka rozhodol, že zmena sa má posudzovať v procese EIA. Za najvýraznejšie vplyvy pôsobiace na obyvateľstvo označil napríklad množstvo emitovaných emisií, zápach, hluk či zvýšenú intenzitu dopravy. Posúdením sa malo zistiť, či sú environmentálne vplyvy na životné prostredie únosné a primerané.

Odvolací orgán v apríli konštatoval, že napadnuté rozhodnutie okresného úradu nebolo vydané v súlade s právnymi predpismi a prvostupňový orgán sa nedostatočne vysporiadal s pripomienkami dotknutých subjektov. Ako dôvody uviedol napríklad to, že pripomienky Ministerstva dopravy a výstavby SR obsahujú všeobecne platné technické normy, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať a riadiť sa nimi. Čo sa týka povolenia na úseku štátnej vodnej správy či súhlasu okolo ovzdušia, o tie je povinný požiadať až v ďalšom procese. Pripomenul tiež, že Košický samosprávny kraj si v pripomienkovaní pomýlil pôvodný zámer.

V súvislosti so stanoviskami verejnosti okresný úrad uviedol, že palivo sa nebude spaľovať priamo formou horenia, ale bude len splyňované. „Samotné splyňovacie zariadenie nemá priamy výduch vyrábaného plynu do ovzdušia. To znamená, že vypúšťaný bude iba filtrovaný vzduch. Zároveň je navrhovateľ povinný dodržiavať emisné limity,“ uvádza vo svojom rozhodnutí s tým, že oproti pôvodnému zámeru sa zmenou dosiahne zníženie dopravného zaťaženia.

„Splyňovanie biomasy Janík nebude zdrojom nadlimitných emisií hluku, kontaminácie pôdy, vody alebo znečistenia ovzdušia, a celkovo teda nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľov obce ani iných osôb,“ dodáva.

Predpokladané náklady investície na realizáciu projektu predstavujú približne dva milióny eur. Viacerým obyvateľom obce či okolitých dedín sa tento zámer nepáči, obávajú sa zhoršenia kvality životného prostredia.

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA