Progresívne Slovensko: Návrh zelených ekonomických opatrení

20.05 2020,

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska (PS) predstavil návrh zelených ekonomických opatrení, ktoré pomôžu Slovensku prekonať krízu spôsobenú koronavírusom, a zároveň naštartujú ekonomiku smerom k inteligentnému, inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju. 
 
Takáto zelená obnova postavená na základoch Európskej zelenej dohody má, podľa Hojsíka, obrovský potenciál pripraviť slovenskú ekonomiku na budúcnosť a zvýšiť odolnosť spoločnosti tým, že do centra pozornosti sa dostanú ľudia, ich blahobyt, udržateľnosť, zdravé životné prostredie a prechod na klimatickú neutralitu.
 
,,Slovensko sa ocitlo na rázcestí s dvoma možnými cestami. Prvá nás privedie do situácie, v ktorej zavrieme oči pred realitou a uzamkneme našu ekonomiku v neudržateľnom, na fosílnych palivách závislom a environmentálne zaťažujúcom predkrízovom modeli hospodárstva. Výsledkom bude pokračujúca devastácia životného prostredia a prírodného bohatstva, ktoré nám môže závidieť celý svet, a postupný, no nevyhnutný ekonomický úpadok. Druhá cesta vedie smerom k racionálnym investíciám v súlade so zmierňovaním a adaptáciou na zmenu klímy, ochranou života a nášho živobytia. Výsledkom bude ekonomika pripravená na výzvy 21. storočia, ktorá bude citlivá k potrebám prírody aj ľudí. To je šanca, ktorú Slovensko musí využiť," uviedol poslanec EP Martin Hojsík. 
 
,,Balík opatrení na naštartovanie zelenej obnovy slovenskej ekonomiky obsahuje opatrenia, ktoré pomôžu Slovensku s manažmentom vody, podporia prechod na obnoviteľné zdroje energie, naštartujú cirkulárnu ekonomiku a prispejú k rozvoju alternatívnych spôsobov dopravy. Ide o súbor konkrétnych opatrení, ktoré sa dajú okamžite realizovať. Práve rýchlosť realizácie, spolu s rozsiahlosťou opatrení a veľkosťou ich dlhodobého multiplikačného efektu, sú kľúčom k úspešnej transformácii ekonomiky," upresnil Hojsík z Progresívneho Slovenska. 
 
„Ak naše ekonomiky nepostavíme na nohy udržateľným spôsobom, ešte viac nepripravení a zraniteľní ako dnes budeme čeliť hrozbe vypuknutia klimatickej krízy," zdôraznil Ján Remeta, ekonomický analytik a jeden z hlavných autorov predstavených opatrení. 

Stiahnite si: Plán ZELENEJ obnovy (pdf, 12,8 MB)

Zdroj: Progresívne Slovensko


Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Zaujímavosti