Program LIFE

09.04 2019,

Riadiaci orgán: Európska komisia
Podprogramy: 1. Životné prostredie, 2. Klimatická zmena, 3. Podpora činnosti mimovládnych organizácií
Dátum vyhlásenia: 4. 4. 2019
Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Výzvy