Preskočit na obsah

ProEnviro 2005 - veľký záujem škôl

14.11 2005, Enviroportal

ProEnviro 2005 - veľký záujem škôl

Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) začiatkom jesene vyhlásilo 1. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou s názvom ProEnviro 2005. Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Snahou súťaže je zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu. Navrhovatelia mohli prihlásiť do súťaže svoje projekty do 31. októbra 2005.

Po uzávierke súťaže organizátori skonštatovali zo strany škôl veľký záujem. Do súťaže bolo v jednotlivých kategóriách (materské školy, základné školy, stredné školy) prihlásených celkom 219 projektov z celého Slovenska!

Hodnotenie predkladaných projektov sa začalo v Banskej Bystrici 14. novembra 2005 v priestoroch SAŽP. Na vyhodnocovaní sa zúčastňujú odborní pracovníci Oddelenia environmentálnej výchovy a Stredísk environmentálnej výchovy SAŽP.

V každej súťažnej kategórii bude vybraná jedna škola, ktorá získa finančnú podporu vo výške 50 000,- Sk. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských korún, ktoré budú rozdelené medzi 3 školy. Finančný grant bude použitý výlučne na podporu a realizáciu navrhnutých environmentálnych projektov. V každej súťažnej kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) umiestnené na prvých miestach získajú vecné užitočné ceny.

Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách a na stránkach www.enviroportal.sk a www.sazp.sk.

Súťažná kategória: materské školy

Názov projektu Názov školy Ulica Mesto
Separácia odpadu a udržateľnosťzdrojov u detí p.v. prof. Sáru 3 Banská Bystrica
Environmentálna výchova v materskej škole Trieda SNP 77 Banská Bystrica
Cesta za veselou prírodou Lazovná 32 Banská Bystrica
Vzťah, návyky a poznatky-3 ciele ev aktivít v Nezábudke "Súkromná MŠ ""NEZÁBUDKA""" Dolná ružová 22 Banská Štiavnica
Deti a zem MŠ-Beluša Ľ.Štúra 5/5 Beluša
Ja, ako súčasť životného prostredia Tabaková 10 Bratislava
Škola plná vôní Timravina 8 Bratislava
Putovanie s LEGO DACTA za objavmi a záhadami prírody Bulíkova 25 Bratislava
Zelená škôlka Teplická 5 Bratislava
Čarovanie s prírodou V.MŠ M.R:Štefánika 908 Detva
Zdravý štart do života ZŠsMŠ CII 87/34 C 39/94 Dubnica n/Váhom
Detská EKO záhrada MŠ-Óveda Štúrova 1 Fiľakovo
Chráň svoje telesné a duševné zdravie MŠ-sídlisko SNP 999/29 Galanta
Nádej pre našu záhradu SNP 27 Handlová
Zasaď svoj strom Partiánska 22 Humenné
Pomoc v živote DDSm s.r.o., súkromná MŠ Záhradná 2 Kežmarok
Zelená škôlka SNP 1177, Klenovec Klenovec
Tajomný svet Lesná 8 Kolárovo
Záhradná učebňa pre najmenších Bernolákova 14 Košice
LEGO DACTA v environmentálnej výchove Tatranská 23 Košice
Kamaráti s prírodou Dénešova 53 Košice
Živý plot Sv.Alžbety 140 Kravany
Det zvieratám-zvieratá deťom Štúrova 419/1 Leopoldov
Čo tie očká vidia? Tekovská 28 Levice
Vytvorenie NCH a škôlkárskej kvetinovej záhradky Kollárova 896 Malacky
Oddychová zóna s jazierkom Školská 5 Michalovce
Čarovný svet MŠ. Nezábudka Sládkovičova 2 Nesvady
Čarovný altánok Štiavnická 1 Nitra
GODEP-Golianovský detský park Golianova 1 Nitra
Envirodvor Zdravá škola Platan Nitra
Dopraváčik Bazovského, Klokočina Nitra
Environmentálne cítenie prostredníctvom citového vzťahu Školská 161 Nová Lesná
Prírodovedné centrum Svätoplukova 91 Nováky
Zimná záhrada Šoltésovej 15 Nové Zámky
Envionmentálna náučná lokalita JAZIERKO Bitúnkova 6 Nové Zámky
Vedie, vedie cesta nová do mestečka Poriadkova... MŠ v VJMaS Cyrilometódska 42 Nové Zámky
Dvor pod sliniečkom Veterná 150 Námestovo
Zdravá škola so zam,eraním na environmentálnu výchovu Ružová 2 Piešťany
Škôlkársky tábor Štiavnička 32 Podbrezová
Zelený park Sklárska 34 Poltár
Po stopách svišťa tatranského MŠ-Okružná Partizánska 3266/4 Poprad
Malé svište pomáhajú Podtatranská 136/4 Poprad
Školská záhrada-miesto hier a oddychu MŠ Predmier Predmier 152 Predmier
Vychovávajme a chráňme zdravie detí Smetanova 2 Prešov
Buďme soľou Zeme, v prostredí , kde žijeme MŠ Važecká Važecká 18 Prešov
Aj my chceme čistú Zem Važecká 18 Prešov
Harmónia v mini botanickej záhrade Š.Závodníka 488/18 Prievidza
Zelený dvor Príbovce 171 Príbovce
Stonožka objavuje prírodu Riadok 4 Ružomberok
Od detstva s prírodou Pažitná 1016/35 Sereď
Realizácia ev v edukačnom procese MŠ Skalité MŠ-so ŠJ Skalité-ústredie Skalité ústredie 632 Skalité
Každý deň obdivujeme prírodu, tešíme sa na jej krásy MŠ- J. Cikkera J. Cikkera 10 Sliač
Malí ochranári Ružová 9 Smižany
V prírode sme šťastní, urobme ju šťastnou aj my SNP 1 Spišské Vlachy
Malý ochranárik Tatranská 21 Stará Ľubovňa
Prírtoda je náš kamarát A.Hlinku 3 Stropkov
Ovocný sad, záhrada Čerešňová 90/44 Topoľčany
Skultúrnenie žp a vytvorenie lepších podmienok pre pohybové aktivity detí v MŠ Tríbečská 2633 Topoľčany
Okno do prírody MŠ-Slniečko Šafárikova 11 Trenčín
Margarétka Švermova 24 Trenčín
Školský dvor-výchovné a relaxačné prostredie Ružindolská 8 Trnava
Malí environmentalisti Trnavá Hora Trnavá Hora
Zdravá príroda Oslobodenia 941 Trstená
ProEnviro 2005 Jašíkova 463 Turzovka
Environmentálna výchova v materskej škole P.Jilemnického 748 Veľké Kostoľany
Malí asistenti doktora Prírodu Školská 50 Vinosady
Okno do prírody Sídlisko 1.mája 68 Vranov nad Topľou
Priatelia Zeme Kukučínova 103 Vranov nad Topľou
Ako stromy rozprávajú MŠ- Dúha Žitavské nábrežie 1 Zlaté Moravce
Zdravé deti v zdravom meste MŠ.E.P. Voljanského Voljanského 10 Zvolen
Zelená pre maličkých Prachatická 2421/45 Zvolen
Naučme deti prírodu vidieť, cítiť, počuť Rázusova 6 Žiar nad Hronom
Putujme prírodou s ježkom EKOjOŽKOM Sládkovičova 1 Žiar nad Hronom
Harmónia prírody a zdravia cez environmentálnu výchovu v MŠ A.Kmeťa 17 Žiar nad Hronom
Obnova parku ZŠsMŠ Župčany 171 Župčany
Siedmy kľúčik MŠ-Kýčerka SNP 742 Čadca
Spoznávajme živú prírodu a chráňme ju Príbelce 278 Čebovce
Naša zelená planéta Školská 405/2 Čereňany
Trojgeneračné environmentálne centrum MŠ so ŠJ Čierne-ústredie Čierne-ústredie 169 Čierne pri Čadci
Ekogaléria ZŠsMŠ Čimhová Nová 6 Čimhová

Súťažná kategória: základné školy

Názov projektu Názov školy Ulica Mesto
Futbal bez hraníc ZŠsMŠ Nižná Polianka Pod Panierňou 49 Bardejov
Vytvorenie okrasného a vzdelávacieho areálu Bohumír 11 Bohumír
Triediš odpad?Nie?!Tak začni! ZŠsMŠ Ružová 304 Borša
Zimná záhrada v škole Sokolíková 2 Bratislava
Aj v škole sa môžeme cítiť v dobre ZŠ-P.Marcelyho Drieňová 16 Bratislava
Náučný park v areáli ZŠsMŠ Hargašová 5 Bratislava
Škola, do ktorej chodím jeostrov čistej a krásnej prírody ZŠsVJM Buzica
Vnímaj, tvor a chráň Dlhá 43 Dlhé Klčovo
"A tam hore pod Krasínom" alebo "Ako sa nám žije" v Súčanskej doline Základná škola Školská 252 Dolná Súča
"Prišiel čas prejsť na ""Školu Hrou""" ZŠ 1.-4.roč. Domaňovce 30 Domaňovce
Zachráňme našu modrú planétu Základná škola pre ročníky 1. - 4. Hlavná 1 Drahňov
Školské prírodné laboratórium a miniarborétum ZŠ s MŠ C III Pod hájom Dubnica nad Váhom
Eko trieda v prírode ZŠ sv. Dominika Savia Školská 386 Dubnica nad Váhom
Hľadanie a tvorba vlastného prostredia ZŠsMŠ Centrum II Dubnica nad Váhom
Ekoplocha ZŠ a MŠ Centrum I č. 34 Dubnica nad Váhom
ZŠ- Fričovce 1.-4.roč. Fričovce 21 Fričovce
Detský zelený chodníček Školská 53 Handlová
Školský dvor-areál športu a oddychu Matiašovce 4 Hanušovce
Záchrana lesných studničiek a obnova Parizánskeho lesa na Vtáčniku ZŠ- Župkov Župkov 18 Horné Hámre
Príroda a deti Školská 79 Horovce
Bádateľská cesta prírodou Školská 1575 Hriňová
Učme sa inak, učme sa radi! I.ZŠ Školská 1575 Hriňová
Kvitnúca škola Jasov 23 Jasov
Zdravá príroda pre budúcnosť Rábska 14 Kolárovo
100 nových bytov alebo Vtáčie rána a večery na košariskách ZŠ-M.R.Štefanika Košariská 81 Košariská
Učebňa v prírode Masarykova 19/A Košice
Učebňa v prírode Polianska 1 Košice
Ekobrána školy Juhoslovanská 2 Košice
Trieda v prírode Staničná 13 Košice
Mokraďové jazierko ŽS Nám.L.Novomeského 2 Košice
Škola ekolgickej spoločnosti Gymn.a ZŠ sVJM Sandora Máraiho Kuzmányho 6 Košice
Rekonštrukcia školskej záhrady Základná škola Park Angelinum 8 Košice
Deti deťom o prírode Postupinská 37 Košice III.
Komu sa nelení...tomu sa rozzelená škola Pokroková 199 Krasnohorské Pdhradie
Človek a odpad Kysak 10 Kysak
Pátranie ekodetektívov, Učebňa v prírode IV.ZŠ Saratovská 85 Levice
Robme všetko preto, aby deti-naši žiaci pochopili, že je tu čas, kedy voda má cenu zlata Saratovská 43 Levice
Škola škole-škola obci Stredisková 2735/5 Liskovec
Projekt parkovej časti ZŠsMŠ Sasinkova 1 Lužianky
Hráme sa s prírodou svojho okolia ZŠ-L.Novomeského Rúbanisko 1/76 Lučenec
Ekotrieda Vajanského 47 Lučenec
Environmentálny projekt ŠZŠ Zvolemská cesta 59 Lučenec
Zazelenanie okolia školy ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Michalovce
Malí záhradkári ZŠ- Škultétyho 1 Nitra
Les a jeho tajomstvá ZŠ-Kniežaťa Pribinu A.Šulgana 1 Nitra
Ekodom Devínska 12 Nové Zámky
Voda pre život ZŠ-Okrúhle Okrúhle 3 Okrúhle
Životné prostredie v Olešnej Olešná 464 Olešná
Ekológia ZŠ-Partizánske 4 Športovcov 372/21 Partizánske 4
Príroda jako na dlani ZŠ- Pohorelá Kpt. Nálepku Pohorelá
Živý svet v škole Školská 235/10 Považská Bystrica
Zakliate sídlisko ZŠ- Sibírska Sibírska 42 Prešov
Divočina v meste Ďumbierska 40 Prešov
Žijeme s prírodou Rastislavova 416/4 Prievidza
Úprava areálu školy - ihrisko Špeciálna základná škola Richnava 189
Spoznávanie okresu so zameraním na lesný svet, svet vtákov a ekoturistiku ZŠsMŠ Dúžavská 1054 Rimavská Sobota
Ponuka environmentálnych aktiít počas letných prázdnin ZŠ- Rohožník Rohožník 399 Rohožník 399
Žijeme tu spolu ZŠ Sačurov Školská 389 Sačurov
Živá rieka III.ZŠ.Sadová Hurbanova 486 Senica 1
Ekopátrači Školská 558/1 Sečovská Polianka
Ekohliady Špeciálna ZŠ Tyršová1 Sobrance
Zelená učebňa Základná škola Školská 311/19 Spišská Teplica
Školský náučný chodník Telgárt ZŠ- Telgárt Telgárt
Ekoučebňa ZŠ-Toporec Toporec 3 Toporec
Naša prírodná zbierka objavov Tribečská Topoľčany
Zachráňme prírodu ŠZŠi a praktická Továrnícka 1632 Topoľčany
Zimná záhrada Základná škola Ul. Škultétyho 11 Topoľčany
S deťmi za krásou a zdravím Základná škola s Materskou školou Školská 302 Trnovec nad Váhom
Prírodné prostredie mesta Trstená Hviezdoslavova 822/8 Trstená
Deň Zeme ZŠsMŠ Školská 647 Trstinec
Krajšie prostredie- krajší život Turňa nad Bodvou
Zelená budúcnosť ZŠsMŠ Nižná Polianka Udavské 80 Udavské
Ekologické vodíkové vykurovanie ZŠsMŠ Ondreja Štefku Štefánikova 432 Varín
Dlhodobý projekt environmentálnej výchovy v r. 2005-2006 ZŠ- Veľká Čalomija Veľká Čalomija 65 Veľká Čajomila
Areál zdravia ZŠ pre 1. - 4. Ročník Školská 49 Vinosady
Štyri oriešky pre Popolušku Základná škola s Materskou školou SNP 239 Vlachovo
Žabky pre žabky, Starostlivosť o životné prostredie a poznávanie prírody ZŠsMŠ M.R.Štefánika 1 Vrútky
Žime krajšie ZŠ 1.-4.roč. Vyšná Rybnica Vyšná Rybnica
Ekotrieda ZŠ-J.Vojtaššáka s MŠ Zakamenné 672 Zakamenné
Srdcom a rozumom k trvaloudržateľnámu rozvoju ZŠsMŠ Športová 33 Zavar
Učebňa v prírode Robotnícka 25 Zlaté Moravce
Raslavkameň ZŠ. Abranovce 1.-4.roč. Abranovce 29 okr.Prešov s.b.
Životné prostredie a my ZŠ-J. Hollého Hollého 48 Šaľa, Veča
Separovať.znamená šetriť ZŠ-cirkevná Ž. Bosniakovej Námestie hrdinov 6 Šurany
Daj druhú šancu papieru Základná škola Fraňa Kráľa 838 Žarnovica
Školské arborétum s detským ihriskom Jilemnického 2 Žiar nad Hronom
Škola v prírode-príroda v škole ZŠ s VJM Hlavná 1 Žihárec
Priblížme si prírodu CZŠ R. Zaymusa R. Zaymusa 3 Žilina
Zelená učebňa Pionierska 33 Čaňa
Zakliata krajina Príbelce 280 Čebovce
Nevieme premiestniť kopce,ale vieme zmenšiť kopce smetia ZŠsMŠ Školská 7 Čečejovce
Separuj a ozdravuj ZŠ-1.-4.r. s MŠ Hattalova 93 Čimhová
Proenviro Úbrež 141 Úbrež

Súťažná kategória: stredné školy

Názov projektu Názov školy Ulica Mesto
Enviroprojekt 2005/6 Magmamijon Katolícke Gymnázium Štefana Moysesa Hurbanova 9 Banská Bystrica
Infotur 56 Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 51 Banská Bystrica
Čierny Balog spoznaný a chránený Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Tajovského 25 Banská Bystrica
EnviroGas Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského 18 Banská Bystrica
Biopotraviny v našej škole Združená stredná škola Jána Andraščíka Veterná 16 Bardejov
Trieda v prírode a oddychová zóna Združená stredná škola obchodu a služieb Lipová 8 Handlová
Poniklec Gymnázium Komenského 13 Hlohovec
Zeleň a aktívny relax Stredná priemyselná škola Petofiho 2 Komárno
Po stopách recyklácie Súkromná obchodná akadémia Postupimská 37 Košice
Krídla nad mestom Súkromná stredná umelecká škola Palackého 14 Košice
Jazierko Stredná veterinárna škola Námestie mladých poľnohospodárov 2 Košice - Barca
Dubový háj Gymnázium Andreja Sládkoviča M. R. Štefánika 8 Krupina
Záchrana žiab pri migrácii cez dopravné komunikácie Združená stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou č. 1642 Krásno nad Kysucou
Sebe - svojej krajine - nám všetkým Gymnázium Horešská 18 Kráľovský Chlmec
Ekologické odstraňovanie záhradného odpadu Stredná poľnohospodárska škola Na lúkach č. 18 Levice
Environmentálne ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja a zachovanie biologickej diverzity Spojená škola Komenského 10 Liptovský Mikuláš
Ekoučebňa v prírode Združená stredná škola Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Spoznajme našu rieku! Gymnázium Jablonská 5 Myjava
Týka sa to každého - separácia odpadu v triedach Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Piaristická 6 Nitra
Školské arboretum Gymnázium Rastislavova 332 Nováky
Ekostyrén Združená stredná škola chemická Rrastislavova 332 Nováky
Štúdia vplyvu životného prostredia na liečivú rastlinu Hypericum perforatum L. Združená stredná priemyselná škola Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom
Bio-Park Obchodná akadémia Slanická osada Námestovo
Zberový papier ako druhová surovina ale aj ako odpad Združená stredná škola Hattalova 963/33 Námestovo
Zelená škola, čisté Tatry, zdravý život Stredná zdravotnícka škola Levočská 5 Poprad
Soľ nad zlato Združená stredná odevná škola Masarykova 24 Prešov
Moja škola - moje krídla Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Nábr. J. Kalinčiaka č. 1 Prievidza
Separovanie odpadu v škole Združená stredná odborná škola Terézie Vansovej 1054/45 Púchov
Žabie Taxi Gymnázium Š. Moyzesa 21 Ružomberok
Oddychová zóna ZSŠ Združená stredná škola SNP 16 Sabinov
Vernisáž nápadov na zlepšenie kvality života mládeže v Skalici Gymnázium Námestie Slobody 3 Skalica
My využívame, čo iní nepotrebujú Gymnázium Kpt. Nálepku 6 Sobrance
Ekonáuka v školskom banskom diele Stredná priemyselná škola Štefánikovo námestie 21 Spišská Nová Ves
Oddychová zóna v objekte školy Spojená škola - Stredná poľnohospodárska škola a Obchodná akadémia Stojan 1 Spišská Nová Ves
Green education Gymnázium SNP 3 Spišská Stará Ves
Enviroučebňa Gymnázium sv. Františka z Assisi Školská 650 Vranov Nad Topľou
Dajme zelenú zeleným miestam Gymnázium Čachovský rad 36 Vrútky
Využitie chovu bažantov v environmentálnej výučbe na SPŠ Spojená stredná škola - Stredná poľnohospodárska škola Lieskovská cesta 1 Zvolen
Prírodná lekáreň okolo nás Spojená stredná škola - Stredná poľnohospodárska škola Lieskovská cesta 1 Zvolen
Radosť zo života Združená stredná škola služieb Jabloňová 1351 Zvolen
Dajme veciam druhú šancu! Gymnázium Imre Madácha s VJM Slnečná 2 Šamorín
Rozvoj environmentálneho myslenia u študentov SPŠ Stredná priemyselná škola Nivy 2 Šaľa
Výsadba oporného múru Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Jilemnického 1282 Žiar nad Hronom
Náš strom - naša budúcnosť Stredná poľnohospodárska škola Platanová 3225/4 Žilina
Oddychová zóna pre žiakov SOU - stavebné Tulipánova 2 Žilina
Späť ku kráse Združená stredná škola odievania a služieb Hlavná 2 Žilina - Bytčica

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky