Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007

20.02 2007, Enviroportal

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na marec 2007

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac marec 2007.
Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
na marec 2007

2. 2. 2007 až 15. 3. 2007
Orol skalný - kráľ vtákov a vták kráľov

Výstava poskytuje informácie o živote jedného z našich najväčších dravcov, ktorý dosahuje v rozpätí krídel až 2,20 m a hmotnosť do 6,5 kg. Výstava je doplnená trojrozmerným materiálom - mláďa orla skalného, násada vajec, pomôcky pri monitorovaní a označovaní mláďat mikročipom. Súčasťou výstavy je premietanie filmov z monitirovacieho kamerového systému hniezdenia orlieho páru.
Vernisáž: 1. 2. 2007 o 14,30 hod.Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. 1. mája 38.


Vstupné 5,-Sk, 10,- Sk

1.3.2007 - 19.4.2007

Prírodné motívy na platidlách

Výstava prezentuje výstavné platidlá, ktoré pochádzajú z numizmatickej zbierky múzea. Bankovky a mince odrážajú úroveň myslenia človeka, jeho estetické cítenie a aj jeho vzťah k prírode. Človek má nesmiernu zodpovednosť - ochranu rastlín a živočíchov a ich prirodzeného životného prostredia. Vzácne, chránené a ohrozené rastliny a živočíchy na platidlách predstavujú myšlienkovo najvyšší stupeň prírodných motívov na peniazoch. Súčasťou prehliadky výstavy je aj prezentácia ďalších zbierkových predmetov spojená s premietaním.
Vernisáž: 1. 3. 2007 o 14,00 hod.
Ekopodujatie: Prírodné motívy na platidlách

Prezentácia zbierkových predmetov s motívom prírody spojená s premietaním. Prednáša: doc. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.


Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. Školská 4.


Vstupné 5,-Sk, 10,- Sk

21.3.2007-3.5.2007


Národné parky Slovenska

Výstava predstavuje sústavu národných parkov Slovenska, jej význam a poslanie. Výstavu tvoria aj panely venované jadnotlivým národným parkom, ich geológii a neživej prírode, flóre, faune, histórii a zaujímavostiam. Na vernisáži bude otvorená prvá časť výstavy, venovaná sústave národných parkov Slovenska všeobecne, Tatranskému NP, NP Nízke Tatry a NP Muránska planina.
Vernisáž: 20. 3. 2007 o 14,30 hod.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. 1. mája 38. Vstupné 5,-Sk, 10,- Sk


SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky.

Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporadúva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu aj špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky