Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na júl 2006

08.07 2006, Enviroportal

Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na júl 2006

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na mesiac júl 2006. V mesiacoch júl, august 2006 bude múzeum otvorené v pracovných dňoch do 18.00 hod.


Pripravované podujatia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
na júl 2006

09. 07. - 14. 07. 2006
Znalosti z prírody

Projektové stretnutie medzinárodného projektu zameraného na výchovu a vzdelávanie dospelých
(SOKRATES - národná kancelária).

Zraz pred budovou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši Program stretnutia
07. 06. 2006 - 31. 07. 2006
Rastlinné spoločenstvá a dravce Slovenska
Výstava nám približuje a vysvetľuje zákonitosti zoskupovania rastlín do spoločenstiev - fytocenóz. Druhá časť výstavy je venovaná vybraným druhom dravcov Slovenska, poskytuje stručnú charakteristiku jednotlivých druhov, popis ich spôsobu života - získavanie potravy, rozmnožovanie a výchovu mláďat.
Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši vstupné 5,- Sk, 10,- Sk
08. 06. 2006 - 12. 07. 2006
Obrázky fauny v počítačovej grafike
Prezentácia graficky upravených fotografických záberov fauny zo zbierok múzea.
Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši vstup ZDARMA
Každý pondelok od 19. 06. - 31. 08. 2006 v priestoroch múzea od 14.00 - 16.00 hod.
Hubárska poradňa

Pravidelne sa tu budú stretávať členovia mykologickej sekcie v zložení: Mgr. E. Kőgel, Ing. Eva Sokolová, Ing. Kristína Urbanová. Podľa možnosti sa zúčastnia aj ďalší členovia: M. Lucinkieviczová, O. Kostková, L. Poliaková.
Želáme všetkým úspešný štart do novej sezóny a bohaté úlovky nielen do košíka, ale aj fotoobjektívom. Budeme radi, ak sa s nami podelíte so svojimi skúsenosťami a zážitkami.

Poradňa je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši.
tel.: 044/547 72 34; 547 72 30,
e-mail: urbanova@smopaj.sk,
hatinova@smopaj.sk
vstup ZDARMA


SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky.
Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporadúva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu aj špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky