Príprava plánov manažmentu povodí

08.01 2020,

MŽP SR zverejnilo predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov pre 3. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí.

Jedná sa o Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2022 – 2027 a Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2022 – 2027 v lehote šiestich mesiacov od 20. 12. 2019 do 20. 06. 2020 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej vodnej správy.
Dokument môžete stiahnuť tu: https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Rezort MŽP SR Voda