Preskočit na obsah

Pripomíname si Medzinárodný deň zebier

31.01 2023, Enviroportal

V posledný januárový deň (31.1.) si pripomíname Medzinárodný deň zebier. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti tieto pruhované nepárnokopytníky a zároveň upozorniť na potrebu ich ochrany. Viete, ako sa zebry delia? A ktoré z druhov žijú za bránami Národnej zoologickej záhrady Bojnice?

Zebra patrí medzi africké kopytníky

Vo voľnej prírode sú zebry typickým obyvateľom afrických saván. Podľa vzhľadu a oblasti výskytu ich delíme na tri druhy:

  • zebru stepnú,
  • zebru horskú
  • zebru Grévyho.

Každý z týchto druhov má niekoľko poddruhov ako zebra kapská, zebra Hartmannovej, zebra bezhrivá, zebra Bohmova, a i. V minulosti sa za samostatný druh zebry považovala aj zebra kvaga, ale genetické výskumy potvrdili, že sa jedná o poddruh zebry stepnej. Posledný jedinec zebry kvaga uhynul v zoologickej záhrade na konci 19. storočia.""

Podobná koňovi, ale iná

Stavbou tela sa podobajú primitívnym druhom koní. Zebry majú špeciálne adaptované úzke kopytá, pomocou ktorých sa ľahko a rýchlo pohybujú v strmých a skalnatých terénoch. Majú však kratšie nohy a väčšiu hlavu, a tak nedokážu šprintovať ako ušľachtilé plemená domácich koní. Ich silnou stránkou je vytrvalosť, v snahe uniknúť predátorovi dokážu bežať rýchlosťou až 55 km/h.

Medzi týmito bylinožravcami sú veľké individuálne rozdiely, odlišujú sa štýlom života aj pruhmi na svojich telách. Tie im slúžia ako ľudské odtlačky prstov. Nielen každý druh, ale každý jedinec má unikátnu kombináciu čierno-bielych pruhov, ktoré im pomáhajú pri maskovaní v prírode a aj ako ochrana pred nepríjemným bodavým hmyzom.

Zebry v ohrození

V snahe zachrániť zebry zohrávajú dôležitú úlohu práve zoologické záhrady, kde sa mnohé ohrozené druhy a poddruhy úspešne chovajú. Vo voľnej prírode totiž pozorujeme ich dramatický úbytok. Napriek úsiliu ochranárov sú chránené len v národných parkoch a rezerváciách. Najväčšiu hrozbu dnes predstavuje pytliactvo, ilegálny lov v dôsledku konkurencie domácemu dobytku na farmách a intenzívne využívanie pôdy človekom.

Ktoré zebry nájdete v bojnickej zoo?

Národná zoologická záhrada Bojnice chová dva poddruhy zebry, zebru bezhrivú a zebru Hartmannovej.

Zebra bezhrivá si vyslúžila svoje označenie podľa chýbajúcej alebo iba veľmi krátkej hrivy žrebcov. S jej chovom začala bojnická zoo iba 1. júla 2020, kedy získala chovný pár z poľskej zoo Safari Borisew. Zapojila sa tak do česko-slovenského programu záchrany tohto kopytníka. Dnes zebru bezhrivú považujeme za veľmi vzácny poddruh, ktorý sa vo voľnej prírode vyskytuje iba v africkej Ugande. V zoologických záhradách ich situácia nie je o nič lepšia, podľa databázy Zims sa v európskych zoo chová len 20 jedincov v 8 zariadeniach.

S chovom vzácnej zebry Hartmannovej začala bojnická zoologická záhrada už v roku 1974. Tá novodobá etapa sa datuje od apríla 2011, kedy výmenou získali chovného žrebca, ktorý sa rýchlo aklimatizoval a tri kobyly ho postupne akceptovali. Neskôr sa narodila zdravá samička, ktorá sa stala prvým mláďaťom v druhej generácii narodeným za bránami zoologickej záhrady. Ďalšie odchovy potvrdzujú, že sa zebre Hartmannovej v Národnej zoologickej záhrade Bojnice darí až dodnes. V súčasnosti chovajú päť samíc a troch samcov.

Zdroj: Národná zoologická záhrada Bojnice

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni