Pripomienkové konanie: Návrhy výnosov MŽP SR, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov...

16.06 2006, Enviroportal

Pripomienkové konanie: Návrhy výnosov MŽP SR, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov...

Prinášame pripomienkové konanie 5 Návrhov výnosov Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre určité skupinu výrobkov.

Ide o tieto návrhy výnosov, ktorými sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny výrobkov:

 • Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov textilné výrobky,
 • Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienkyna udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov cementy,
 • Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mazacie oleje,
 • Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom,
 • Návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly s atmosferickým horákom na plynné palivá.


  Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
  Termín pripomienkovania: 04. 07. 2006

  Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky