Preskočit na obsah

Prievidza chce zabezpečiť revitalizáciu Čerešňového sadu

12.05 2021, TASR

Prievidza, 11. mája  Čerešňový sad na sídlisku Kopanice v Prievidzi prejde úpravou. Revitalizácia priestoru bude zahŕňať nové sadové úpravy, vybudovanie oddychovej zóny či realizáciu edukatívnych prvkov. 

Samospráva v tejto súvislosti vyhlásila výzvu na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková.

Projekt bude riešiť dendrologický prieskum, ako i nové sadové úpravy. ,,Návrh ozelenenia územia musí zohľadňovať a vychádzať z celkového architektonického riešenia priestoru a podmienok prostredia," uviedla Macháčková.

Do návrhu nových sadových úprav bude musieť projektant podľa nej začleniť ako kostru zelene všetky pôvodné dreviny, ktoré dendrologický prieskum vyhodnotí ako hodnotné a perspektívne. ,,V území môže použiť okrem stromov aj ďalšie typy zelene, ako sú okrasné dreviny, kry a kvetinové záhony. Nové sadové úpravy budú zároveň riešiť návrh nevyhnutnej opravy existujúceho trávnika," doplnila. Realizačný projekt revitalizácie priestoru počíta i s návrhom oddychovej zóny so zachovaním prírodného charakteru územia, ako i návrhom dažďovej záhrady, ktorá bude slúžiť na zber dažďovej vody z priľahlých spevnených plôch.

,,Súčasťou projektu budú i chodníky s mlátovým povrchom, edukatívne prvky, príslušný mobiliár, ako lavičky a odpadkové koše. ,,Prístup do priestoru Čerešňového sadu a chodníky je nutné navrhnúť tak, aby danú lokalitu mohli navštevovať a využívať aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie," dodala primátorka.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP