Preskočit na obsah

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

08.03 2023,

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
Prijímateľ: Rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí, právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
Dátum uzavretia: 2. 5. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/03/02/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-prieskum-vyskum-a-vyvoj-zamerany-na-zistovanie-a-zlepsenie-stavu-zivotneho-prostredia-oblast-f/

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy