Preskočit na obsah

Priemyselný plán zelenej dohody: priemysel s nulovými emisiami

02.02 2023, Enviroportal

Komisia dňa 1. februára 2023 predložila priemyselný plán zelenej dohody s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu s nulovou bilanciou emisií a podporiť rýchly prechod na klimatickú neutralitu.

Cieľom plánu je poskytnúť priaznivejšie prostredie na zvýšenie výrobnej kapacity EÚ pre technológie a výrobky s nulovou bilanciou emisií, ktoré sú potrebné na splnenie ambicióznych cieľov Európy v oblasti klímy.""

Plán vychádza z predchádzajúcich iniciatív a opiera sa o silné stránky jednotného trhu EÚ a dopĺňa prebiehajúce úsilie v rámci Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU.

Tento prístup spočíva na štyroch pilieroch:

  • predvídateľné a zjednodušené regulačné prostredie,
  • urýchlenie prístupu k financiám,
  • zlepšenie zručností a
  • otvorený obchod pre odolné dodávateľské reťazce.

Európska komisia zároveň zaslala členským štátom na konzultáciu návrh na transformáciu dočasného krízového rámca štátnej pomoci na dočasný krízový a prechodný rámec s cieľom uľahčiť a urýchliť zelenú transformáciu Európy. Tento návrh prispieva najmä k priemyselnému plánu zelenej dohody, keďže jeho cieľom je zabezpečiť rýchlejší prístup k financovaniu pre spoločnosti pôsobiace v EÚ.

Viac informácií: The Green Deal Industrial Plan: putting Europe's net-zero industry in the lead

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Emisie Energetika Globálne problémy ŽP