Preskočit na obsah

Priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiek

13.11 2013, Europa.sk

Podľa plánu, ktorý tento týždeň predložila Komisia, by EÚ mohla výrazným spôsobom obmedziť spotrebu ľahkých plastových tašiek počas štyroch nasledujúcich rokov.


EÚ vo svojom návrhu od členských štátov vyžaduje, aby obmedzili spotrebu ľahkých plastových tašiek akýmkoľvek vyhovujúcim spôsobom. Môže ísť o zdanenie či zákaz používania plastových tašiek alebo stanovenie vnútroštátneho cieľa zníženia ich spotreby.

Každý občan EÚ použije za rok priemerne 198 jednorazových plastových tašiek, čo predstavuje dennú spotrebu 1 tašky na domácnosť. Údaje o spotrebe sa medzi členskými štátmi výrazne líšia, pričom ročná spotreba ľahkých plastových tašiek na obyvateľa sa pohybuje v rozpätí od 4 tašiek v Dánsku a vo Fínsku až po 466 tašiek v Poľsku, Portugalsku a na Slovensku.

Mnohé krajiny EÚ, ktoré zaviedli povinné odvody za používanie plastových tašiek, zaznamenali veľký pokles ich spotreby v dôsledku povinnosti spotrebiteľov platiť za každú použitú tašku.

Aj keď väčšina zo 100 miliárd tašiek, ktoré ročne dajú do obehu supermarkety a ďalšie obchody, sa použije iba raz na približne 20 minút, trvá stovky rokov, kým sa v prírode rozložia. Každý rok viac ako 8 miliárd z nich skončí v riekach a jazerách alebo ako odpad pohodený na uliciach alebo v prírode.

Tašky, ktoré sa dostanú do mora, často skončia v útrobách morských zvierat a vtákov. Následky sú často fatálne pre veľryby, tulene, čajky a mnoho druhov ohrozených korytnačiek. V Severnom mori sa v žalúdkoch 94 % vtákov nachádza plast. Na opačnom konci Európy, pri pobreží Toskánska, plastové tašky predstavujú 73 % odpadov z plastu, ktorý vyzbierajú rybárske lode.

EÚ verí, že tento plán pomôže zmeniť prístup k spotrebe a zneškodňovaniu odpadu. Nové návrhy sa vzťahujú iba na ľahké plastové tašky, keďže pravdepodobnosť ich recyklácie alebo opätovného použitia je nižšia ako pri hrubších taškách.

Návrhy sú reakciou Komisie na výzvy týkajúce sa opatrení na úrovni EÚ prichádzajúce od ministrov životného prostredia členských štátov. Predchádzali im rozsiahle verejné konzultácie, ktoré ukázali širokú podporu celoeurópskej iniciatíve.


Viac informácií: Koniec závislosti od plastových tašiek, FAQ

Copyright © Europa.sk 2022

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Odpady