Preskočit na obsah

Pridajte sa aj vy ku kampani Európsky týždeň mobility

13.09 2022, Enviroportal

Európsky týždeň mobility (ETM) je kampaň na propagáciu a podporu udržateľnej mobility organizovaná Európskou komisiou od roku 2002. Do kampane sa môžu svojim tematickým podujatím zapojiť nielen samosprávy miest a obce, ale aj neziskové organizácie, inštitúcie, samosprávne kraje či školy.

Čo je cieľom a poslaním kampane ETM?

Cieľom kampane je povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu osobných automobilov – pešiu dopravu, cyklodopravu alebo hromadnú dopravu.

Kampaň ETM sa každoročne koná v termíne od 16. do 22. septembra a jej súčasťou je Deň bez áut (22. september). Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim sektorom v Európe a emisie z domácej dopravy v EÚ sa neustále zvyšujú, je potrebné, aj podľa Európskej zelenej dohody, vynaložiť značné úsilie na splnenie európskeho cieľa - dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa je dôležité výrazne znížiť emisie mestskej mobility, pričom je nevyhnutné, aby pri jeho plnení vzájomne spolupracovali všetky zainteresované subjekty. Kampaň je určená širokej verejnosti, registrujú sa však do nej len samosprávy a organizácie.bicyklovanie v meste

Lepšie prepojenie miest a ľudí

Aktuálny ročník kampane ETM prebieha v znamení témy Lepšia dostupnosť, s mottom Cestujme zodpovedne. Téma bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Cieľom témy je zdôrazniť a podporiť synergie medzi ľuďmi a miestami, ktoré ponúkajú svoju odbornosť, kreativitu a odhodlanie zvyšovať povedomie o udržateľnej mobilite a podporovať zmenu správania v prospech aktívnej mobility, okrem oslovovania a vytvárania spojení medzi existujúcimi či novými skupinami/partnermi.

Ako na registráciu do kampane?

Samosprávy, ktoré sa rozhodnú zapojiť do kampane ETM, sa môžu v registrovať vo vybraných kategóriách (alebo aj vo všetkých):

  • organizácia aktivít súvisiacich s udržateľnou dopravou počas kampane s ohľadom na hlavnú tému  ročníka (v roku 2022 je hlavnou témou Lepšia dostupnosť, slogan Cestujme zodpovedne)
  • implementovať jedno, alebo viac trvalých opatrení, pričom za tieto sa počítajú opatrenia, ktoré boli alebo budú realizované v priebehu celého roka a predstavené/prezentované budú aj počas ETM 2022 (napr. vybudovanie bezpečného pruhu pre cyklistov, rozšírenie chodníkov pre peších a zvýšenie ich bezpečnosti napr. osvetlením, rekonštrukcia autobusových zástaviek, nová cyklotrasa, podpora integrovanej dopravy, utlmenie motorovej dopravy v zónach...),
  • zapojiť sa do Dňa bez áut  (22. september) a vyčleniť jednu či viac zón, ktoré sú bežne v roku využívané len motorovou dopravou, minimálne na jeden deň výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

K dnešnému dňu sa zaregistrovalo rekordných 60 samospráv – miest či obcí. Oproti minulému roku sa tak podarilo počet registrácií prekročiť o 4, avšak registrácia je stále otvorená až do 16. septembra. Registrovať je možné na tomto linku.

Ktoré aktivity sú vhodné pre zlepšovanie udržateľnejších foriem dopravy?

Napriek rôznym predsudkom platí aktuálne v oblasti mestskej mobility základný princíp, že verejný priestor musíme začať prerozdeľovať spravodlivejšie a efektívnejšie. Čo znamená, že ho odoberieme motorovej doprave a pridáme viac priestoru aktívnym formám dopravy, ktoré zaberú menej priestoru, sú priateľské k životnému prostrediu a slúžia väčšiemu počtu obyvateľov.

Samosprávy majú v rámci ETM ideálnu príležitosť ukázať svojim obyvateľom a verejnosti aktivity, ktoré realizovali, realizujú či plánujú realizovať nielen pre zlepšovanie udržateľnejších foriem dopravy, ale ktoré vedú aj ku skvalitneniu života ich obyvateľov. Môžu to byť napríklad opatrenia, ako sú upokojovanie dopravy, rozširovanie peších zón, rekonštrukcia alebo výstavba autobusových zastávok, budovanie cyklotrás, inštalovanie cyklostojanov, rekonštrukcie chodníkov pre peších alebo aj zriadenie nízkoemisných zón v mestách. Taktiež aj opatrenia v prospech budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ako napríklad pretváranie asfaltových ostrovčekov v cestných komunikáciách na zelené oázy. Zároveň je ETM vhodná platforma na predstavenie vízie samosprávy pri plánovaní udržateľnej mobility v dlhšom časovom horizonte.

Prihláste svoje aktivity aj do národnej súťaže o Cenu ETM 2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj tento rok vyhlasuje národnú súťaž o Cenu ETM. Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia.  Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Súťaž je určená pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa oficiálne zapoja do európskej kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY. Do súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia, samosprávny kraj a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM.

Súťaž je vyhlásená v 3 kategóriách:

  1. Aktívna samospráva
  2. Aktívny samosprávny kraj
  3. Aktívna organizácia. 

Viac informácií o kampani ETM, národnej súťaži ako aj odkaz na registračné formuláre či podporné dokumenty nájdete na www.eurotm.sk .

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Doprava Mestské a vidiecke ŽP