Preskočit na obsah

Prezidentka podpísala novelu zákona o verejných vodovodoch

08.02 2021, TASR

Bratislava, 5. februára - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne koaličných poslancov. Vyplýva z nej, že sa má obmedziť prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií.

Zamedziť sa má jej prevodu do súkromných rúk, ostať by tak mala vo verejnom záujme. Majetkovú účasť samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie bude možné previesť len na ,,právnickú osobu zriadenú podľa osobitného predpisu, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú iba obce alebo združenia obcí", alebo na samosprávny kraj či obec v rámci územnej pôsobnosti právnickej osoby. Právnickou osobou sú v tomto prípade napríklad veľké vodárenské spoločnosti.

Upraví sa tiež oblasť exekučných konaní v tejto súvislosti. Nebudú im podliehať práve majetkové účasti obcí a samosprávnych krajov v právnických osobách ,,podieľajúcich sa na zabezpečovaní zásobovania vodou, odvádzaní odpadových vôd, nakladaní s komunálnym odpadom, výrobe tepla a rozvode tepla".

Autori novely argumentovali zisteniami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na hospodárenie vodárenských spoločností z novembra 2019 a odporúčaním urýchlenej právnej úpravy v tejto oblasti. Právna úprava podľa ich slov vychádza z ústavou danej možnosti zákonom vymedziť majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, potravinovej bezpečnosti štátu, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce, určených právnických osôb alebo určených fyzických osôb.

Účinnosť má novela nadobudnúť 15. marca 2021.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Voda