Prezident podpísal zákon, ktorý bojuje so šírením nepôvodných druhov rastlín

23.05 2019, TASR

Bratislava, 22. mája - Boj so šírením inváznych nepôvodných druhov rastlín sa od 1. augusta zintenzívni. Prezident SR Andrej Kiska v stredu podpísal zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.


Právna úprava má napríklad umožniť Štátnej ochrane prírody SR pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov vstupovať aj na cudzí pozemok. Odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu, by mal povinne vlastník, správca alebo užívateľ pozemku, prípadne užívateľ rybárskeho alebo poľovného revíru. Za nedodržanie tejto povinnosti majú hroziť sankcie, právnickej osobe až do výšky 9958,17 eura a fyzickej osobe až do výšky 3319,78 eura.

Zákon tiež zavádza do opatrení na elimináciu šírenia a zabezpečenia odstraňovania inváznych nepôvodných druhov systémové prvky - národnú stratégiu a akčné plány. Po novom sa tiež problematike inváznych nepôvodných druhov okrem MŽP SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov majú venovať aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a colné úrady.

Prezident podpísal aj novelu zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach. Tú takisto predložil envirorezort.

Právnou úpravou sa má uplatniť európska smernica. ,,Smernica pomáha predchádzaniu vzniku odpadu, čo zahŕňa opatrenia na zníženie obsahu škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. Znižovanie množstva nebezpečných látok v odpade z elektrických a elektronických zariadení je v konečnom dôsledku prínosné na nakladanie s týmto odpadom. Podporuje opätovné použitie výrobkov a recykláciu použitých materiálov, a tým aj obehové hospodárstvo," píše sa v predkladacej správe.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva Ochrana prírody