Prezident: Nový zákon má pomôcť pri znižovaní rizika priemyselných havárií

01.06 2015, TASR

Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. To je cieľom nového zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Právna norma prináša od augusta povinnosti pre prevádzkovateľov dotknutých podnikov tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali sa následky havárie. Zákon predložilo ministerstvo životného prostredia, ktoré tak reagovalo na požiadavku transpozície európskej smernice o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. Tú má Slovensko premietnuť do svojej legislatívy do konca mája.

,,Priemyselné havárie s prítomnosťou nebezpečných látok majú veľmi vážne následky na zdravie ľudí a životné prostredie. Niektoré verejnosti známe veľké havárie v mestách Seveso, Bhopál, Enschede, Toulouse a Buncefield si vyžiadali mnoho životov a spôsobili škody na životnom prostredí až do výšky niekoľkých miliárd eur," upozornil v materiáli envirorezort.

Právna norma dáva do súladu časť týkajúcu sa nebezpečných látok s legislatívou v oblasti chemických látok. Zlepšiť sa má prístup verejnosti k informáciám o bezpečnosti, či účasť na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti. Sprísňujú sa aj normy pre vykonávanie inšpekcií v podnikoch. Legislatívny rámec v určitých oblastiach znižuje administratívnu záťaž pre podnikateľskú aj verejnú sféru.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Legislatíva PZPH