Prezentujte svoje riešenia

26.06 2018,

MŽP SR a SAŽP ponúkajú možnosť bezplatnej prezentácie zelených riešení v pripravovanej publikácii zameranej na obehové hospodárstvo na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte na alena.kosturikova@sazp.sk (do 9. 7. 2018). Viac o zelenom hospodárstve: http://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/

Copyright © 2020

Súvisiace články

Značky

Zelené hospodárstvo