Preskočit na obsah

Predstavujeme: Ing. Dušan Muňko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

26.07 2006, Enviroportal

Predstavujeme: Ing. Dušan Muňko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

Na svojom zasadnutí 19. júla 2006 vláda schválila väčšinu z 22 štátnych tajomníkov. Štátnym tajomníkom na Ministerstve životného prostredia SR sa stal Ing. Dušan Muňko.

Ing. Dušan Muňko
štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR

Narodený 24. 09. 1944 v Hontianskych Tesároch

Vzdelanie:
SVŠT, Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia

Profesijný životopis:
od 19. 7. 2006 - štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR
2006 - zvolený za poslanca Národnej rady SR
2002 - 2006 - poslanec Národnej rady SR za stranu SMER, člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
1995 - SATUR, a. s., generálny riaditeľ
1994 - 1995 - Merkantil, riaditeľ firmy
1992 - 1993 - Hotel mládeže Slovakia, generálny riaditeľ
1976 - 1992 - Slovakoturist, podnikový riaditeľ
1972 - 1976 - Zberné suroviny, ekonomický riaditeľ
1968 - 1972 - stavebný podnik IPOS-PS
1968 - 1972 - Podnik služieb mládeže

Zdroj: osobnosti.sk, Smer

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky