Preskočit na obsah

Prečo potrebujú nehnuteľnosti obnovu?

14.11 2022, Enviroportal

Vysoká vlhkosť stien, zatekajúca strecha, pôvodné okná... Nehnuteľnosti na Slovensku sú staré a opotrebované a nutne vyžadujú rekonštrukciu. Vplývajú totiž na zdravotný stav obyvateľov a čím skôr sa eliminujú tieto negatívne vplyvy, tým skôr sa vyhneme zdravotným problémom. Navyše sa teraz dajú využiť financie z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Budovy, v ktorých trávime čas – pracujeme, žijeme, študujeme, na nás vplývajú viac, ako si myslíme. Nevhodné prostredie sa odráža na našom zdraví, fyzickej i psychickej pohode, čo si skôr či neskôr vyžiada zdravotnú intervenciu, čím i finančne trpí celý systém. Pandémia nás podrobila skúške, kedy sme prevažnú časť dňa museli tráviť doma, kde sme pracovali, študovali, jedli, spali a trávili voľný čas v malom priestore. Mnohí sme si uvedomili nedostatky domáceho prostredia, či už ide o vlhkosť, zimu, suchý vzduch, prašnosť alebo neefektívne vykurovanie, staré okná. Deti i dospelí však netrávia prevažnú časť dňa doma, ale práve mimo neho. Preto musíme dbať aj na kvalitu interiérov v školách, na úradoch a iných pracoviskách.

Budovy pre budúcnosť

Ak je prostredie zdravé, aj ľudia vnútri sa cítia príjemne, majú vyššiu efektivitu práce, nie sú ohrození respiračnými alebo inými chorobami. Správnou výmenou okien, zateplením, vzduchotechnikou či klimatizáciou vieme docieliť nielen vyššiu kvalitu interiérového prostredia, ale aj znížiť výdavky na energie. Tým zmiernime uhlíkovú stopu jednotlivých budov, čo sa opäť odrazí aj na kvalite životného prostredia vonku. Novostavby, ktoré sa momentálne stavajú, musia spĺňať energetické kritériá. Faktom je, že drvivá väčšina už postavených nehnuteľností bude stáť ešte ďalších 30 – 40 rokov a je na nás, aký kvalitný bude ich interiér a ako budú svojou uhlíkovou stopou ovplyvňovať okolie.

Podľa analýzy platformy Budovy pre budúcnosť sa na Slovensku nachádza cez milión rodinných domov a viac ako 800 000 z nich potrebuje hĺbkovú obnovu. „Necelých 70 % rodinných domov je starších ako 40 rokov a z toho asi 40 % je starších ako 60 rokov. Viac ako tretina má okná spred 20 rokov a takmer 60 % domov má strechu i fasádu staršiu ako 20 rokov,“ opisuje v analýze stav rodinných domov na Slovensku Richard Paksi z platformy Budovy pre budúcnosť.

Výzvou je pri súčasných cenách energií udržať vo vnútri dostatočné teplo. Takmer tretina obyvateľov má nastavený štandard nižšie, ako je zdravé, čo opäť v negatívnom zmysle ovplyvňuje zdravotný stav – činnosť srdca, dýchanie, stres. Pripomeňme, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) by vnútorná teplota mala dosahovať 18 stupňov Celzia. Vlhké steny alebo pretekajúca strecha podporujú vznik plesní, ktoré môžu zapríčiniť vznik respiračných ochorení, alergií či astmy. Život v blízkosti väčších ciest, fabrík, železničných tratí je spojený s nadmerným hlukom, ktorý môže spôsobovať stres, poruchy sluchu a sústredenia, čo vplýva na pasívny oddych a spánok. Ten zhoršuje aj nízka intenzita denného svetla, ktorá má negatívny vplyv na psychické problémy a duševné zdravie.

„Pokiaľ by sme pre účely dlhodobých energeticko-klimatických stratégií potrebovali určiť domy, ktoré je nutné obnoviť a dostať do určitého energetického štandardu, je vhodné uvažovať o domoch postavených pred rokom 2016, ktoré ešte nič neobnovovali, spolu s domami, ktoré už realizovali nejaký typ obnovy, ale realizovali ho pred rokom 2016. Z tohto pohľadu má potenciál na hĺbkovú obnovu až 880 000 domov, čo je 86 % zo všetkých domov,“ uviedol R. Paksi.

Štatistika o rodinných domoch na Slovensku

Celkový počet rodinných domov: 1 080 000
Počet domov starších ako 40 rokov: 750 000
Hĺbkovú obnovu potrebuje: 880 000 domov
Priemerná podlahová plocha bytu v rodinnom dome: 123,22 m²
Vykurovanie zemným plynom: 690 000 domov
Vykurovanie pevným palivom: 310 000 domov
Vykurovanie elektrinou: 66 000 domov

Obnov dom

Rekonštrukcie starších domov i budov sú cestou k zdravšiemu bývaniu i k príjemnejšiemu pracovnému alebo školskému prostrediu. Eliminácia negatívnych faktorov ako vlhkosť, nezdravý vzduch, málo svetla, zima, môžu prispieť k vyššej motivácii, k lepšej pracovnej disciplíne a efektivite. Preto význam zdravých rekonštrukcií stúpa. Ak čo najskôr zainvestujeme do obnovy a rekonštrukcie budov, vieme znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň zvýšiť kvalitu života v interiéri.

Rekonštrukcia ušetrí majiteľom budov vynaložené prostriedky na energie, lebo výmenou okien či zateplením výdavky klesnú. Ak sme vás motivovali k obnove alebo rekonštrukcii, aktuálne môžete využiť dotačný program Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý od polovice októbra 2022 eviduje žiadosti o príspevok na obnovu rodinných domov. Formulár, ktorý treba vyplniť, a zoznam regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry životného prostredia nájdete na https://www.obnovdom.sk/.

Zdroj: www.zoznamrealit.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Obnova rodinných domov