Preskočit na obsah

Prechod na obehové hospodárstvo

21.01 2022, Enviroportal

Európska hospodárska komisia (EHK) OSN pripravila na roky 2021 – 2024 projekt Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN. Jeho cieľom je podporiť členské krajiny EHK (56 štátov vrátane SR) v ich prechode na obehové hospodárstvo.

Projekt okrem iného poskytne politické poradenstvo a vytvorí sieť na zdieľanie skúseností a vedomostí s viacerými zainteresovanými stranami: od odborníkov vlád, podnikateľskej komunity, think-tankov, akademickej obce či spotrebiteľov v regióne EHK OSN. 

Identifikovať prioritné oblasti podpory pre Slovenskú republiku môžete pomôcť vyplnením dotazníka (EN).  

Viac informácií: O projekte (EN)

 

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Udržateľná spotreba a výroba