Práve vychádza 5. tohtoročné číslo revue Civilná ochrana

19.09 2006, Enviroportal

Práve vychádza 5. tohtoročné číslo revue Civilná ochrana

Už ôsmy rok vychádza na Slovensku populárno-náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva, adresované presne cielenému okruhu stálych predplatiteľov. Sú medzi nimi centrálne orgány štátnej správy, rôzne úrady a inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, vzdelávacie a vedecké pracoviská, ako aj právnické a fyzické osoby.

Od roku 2004 vychádza Civilná, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva, ochrana v krajšom šate - plnofarebne na 60 stranách. Prvých šesť ročníkov vychádzala revue štvrťročne, od roku 2005 ju vydáva Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR už ako dvojmesačník. V jednotlivých rubrikách prináša aktuálne informácie z civilnej ochrany a civilného núdzového plánovania doma i vo svete. Rozoberá problematiku integrovaného záchranného systému, publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, protichemickej a protiobiologickej (bakteriologickej) ochrany, uverejňuje metodické prílohy venované praktickému plneniu úloh civilnej ochrany.
Revue sa ako odborný časopis dostáva aj do zahraničia, do partnerských krajín Európskej únie a NATO. Môžete v nej nájsť cenné informácie z oblasti CO doma i v zahraničí, metodické prílohy, ktoré sa pre jej čitateľov stali neoceniteľným pomocníkom v praktickej činnosti. Učiteľom a žiakom pomáhajú poznatky predovšetkým z rubrík NA POMOC ŠKOLÁM a TEÓRIA A PRAX pri štúdiu učiva Ochrana človeka a prírody. Všetkým občanom bez výnimky umožňujú informácie z revue Civilná ochrana byť pripravený na mimoriadne situácie.

Z obsahu čísla 5/2006, ktoré vychádza v týchto dňoch, z jednotlivých rubrík vyberáme:

ZAZNAMENALI SME
Z pracovných návštev štátneho tajomníka MV SR v zariadeniach CO
Súčinnostné cvičenie v Banskej Bystrici
Už len 273 dní ...
Gymnazisti v Trenčíne riešili mimoriadne udalosti
OCHRANA OBYVATEĽSTVA - SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ
Autonómny systém
Aby nás tohoročná zima opäť neprekvapila
Jedna z možných verzií
Ak chceš pomáhať iným, najskôr musíš chrániť seba
ZAHRANIČIE
CO v EÚ - Budúcnosť je v spolupráci - Banskobystričania na skusoch u kolegov z Výboru CO regiónu Emilia Romagna
Na juhu kontinentu aj naši odstraňovali následky po teroristických útokoch
Štvrtý workshop o ochrane KI a CNP
Rozvíja sa želateľným smerom
MLADÍ ZÁCHRANÁRI CO
Prípravy na krajské kolá sú v plnom prúde
Majstrovstvám SR SMZ CO 2006 prialo i počasie
NA POMOC ŠKOLÁM
Téma č. 13 Ochrana potravín a vody pred kontamináciou nebezpečnými látkami a produktmi zbraní hromadného ničenia
HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Predstavujeme vám - Školiace stredisko HZS
Všetko bolo perfektné - talianski horskí záchranári na pracovnej návšteve vo Vysokých Tatrách
Nezvyčajná záchranná akcia v Západných Tatrách
VZDELÁVANIE
Dištančné vzdelávanie vo VTÚ CO MV SR
Ponuka kurzov CO október - december 2006
METODICKÁ PRÍLOHA

Do batôžka si nalož....Užitočné rady návštevníkom hôr I. časť
TEÓRIA A PRAX
Nebezpečné látky - anilín
Základy protichemickej ochrany - technické možnosti jednotlivých prístrojov a špeciálnych ochranných prostriedkov KCHL CO VTÚ CO MV SR
Bakteriologické (biologické)zbrane - Leptospiróza
Základy krízového manažmentu - Protipovodňová ochrana mesta
Psychologická pomoc v kríze - Psychická odolnosť ako predpoklad zvládania psychickej záťaže

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky