Pozvánka na seminár o prevencii a monitoringu ilegálnej prepravy odpadov

22.09 2006, Enviroportal

Pozvánka na seminár o prevencii a monitoringu ilegálnej prepravy odpadov

Začiatkom októbra sa v Bratislave uskutoční seminár na tému prevencie a monitoringu ilegálnej prepravy odpadov.


Workshop pod názvom Spoľahlivé a účinné odhalenie, pátranie a súdne stíhanie ilegálnej prepravy nebezpečných odpadov a ostatných odpadov pripravuje pre krajiny strednej a východnej Európy Centrum Bazilejského dohovoru v Bratislave v spolupráci so Sekretariátom Bazilejského dohovoru v Ženeve a za finančnej podpory organizácie TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument) EC. Seminár je určený pre colných úradníkov, pohraničnú stráž, inšpektorov a políciu a uskutoční sa v dňoch 3. až 5. októbra 2006 v Bratislave.

Hlavným cieľom workshopu je posilnenie dozoru a kontroly nad cezhraničným pohybom odpadov a zvýšenie účinnosti konania inšpekcie a colných úradov, pohraničnej stráže a polície vo všetkých členských štátoch Bazilejského dohovoru na národnej a regionálnej úrovni. Program workshopu bude vychádzať z dokumentu Training manual schváleného piatou pracovnou skupinou zmluvných strán Bazilejského dohovoru OEWG-V/9 a vypracovaného Sekretariátom Bazilejského dohovoru. Školiaci manuál je zameraný na presadenie právnych noriem implementujúcich Bazilejský dohovor, z ktorých základnou je Smernica pre spoľahlivé a účinné odhalenie, pátranie a súdne stíhanie ilegálnej prepravy nebezpečných odpadov a ostatných odpadov.

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky