Preskočit na obsah

Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov

25.08 2006, Enviroportal

Pozvánka na IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania pripravuje IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov.




IX. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov sa uskutoční v dňoch 21. až 23. septembra 2006 v SEV SAŽP Drieňok-Teplý Vrch.

Tak, ako každý rok, sa na tomto podujatí stretnú ľudia, ktorí sa zaoberajú nielen environmentálnou výchovou, ale sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady.

Do programu, ktorý sa začína vo štvrtok 21. septembra večerou o 18.00 a končí sa v sobotu 23. septembra obedom, sú prihlásené okrem slovenských programov aj programy z Čiech.
V rámci programu pripravujeme ukážky z víťazných filmov 12. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2006, prehliadku Ekocentra, exkurziu na nový Lesnícky náučný chodník Zvernica-Veľká obora, spojenú s jazdou na koňoch.
V rámci voľného programu sú na stredisku k dispozícii športoviská (tenisové kurty, fitness centrum, krytý bazén, sauna).
Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok.

Výška účastníckeho poplatku je 200 Sk. V cene je zahrnuté ubytovanie a celodenná strava.

Prihlášku zašlite E-MAILOM, FAXOM alebo POŠTOU najneskôr do 16. 9. 2006
na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostrediaCentrum environmentálnej výchovy a propagácie
Mgr. Katarína Kosková
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ev@sazp.sk, katarina.koskova@sazp.sk
Tel:/fax: 048/43 74 175

Na základe prihlášky Vám zašleme pozvánku, v ktorej bude uvedený program, podrobné informácie o forme úhrady účastníckeho poplatku, ako aj presnejšia lokalizácia SEV SAŽP Drieňok-Teplý Vrch.
Vzhľadom na kapacitu zariadenia je počet účastníkov limitovaný! Uprednostnení budú tí uchádzači, ktorí čo najskôr zašlú prihlášky na uvedené kontakty!

Na stretnutie sa tešia organizátori podujatia.

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky