Pozvánka na AGROFILM 2006

28.09 2006, Enviroportal

Pozvánka na AGROFILM 2006

Jeseň je nesporne najkrajším obdobím v roku poľnohospodára. Tradične sa spája s množstvom kultúrno-spoločenských podujatí, v ktorých sa oslavuje zavŕšenie celoročného úsilia o nový chlieb. Jednou z tradíciií, ktorá začala písať 3. desiatku svojej histórie, je AGROFILM - prehliadka filmov s poľnohospodárskou a environmentálnou tematikou v meste pod Zoborom.


V dňoch 2. až 6. októbra 2006 sa Pod heslom Ľuďom chlieb a mier v Slovenskom cetre poľnohospodárskeho výkumu - Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre uskutoční už 23. ročník medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2006 a otvorí opäť svoje brány filmovým a poľnohospodárskym odborníkom z celého sveta. Festival poriada Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR pod záštitou vlády Slovenskej republiky a Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Festival organizuje Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre s EMERING FILMom PRAHA v spolupráci s množstvom významných medzinárodných a slovenských organizácií.

Organizátori AGROFILMu pripravili pre svojich hostí aj zaujímavé sprievodné podujatia. Jedným z nich bude 4. októbra medzinárodné vedecké sympózium Voda pre život - voda živel, výstava diel jubilujúceho slovenského sochára Milana Marciňu v rámci známych stretnutí umenia a vedy či exkurzie poriadané pe účastníkov festivalu. Sympózium priblíži aktuálne nasledovné témy: vodné zdroje, starostlivosť o vodu, povodne a ochrana pred nimi, dlhodobé perspektívy využitia vody, dôsledky klimatickej zmeny, závlahy a integrované vodné hospodárstvo.


Výnimočnosť špecializovaného medzinárodného filmového festivalu AGROFILM NITRA spočíva práve predovšetkým v nezastupiteľnom synergickom účinku. V dramaturgii ojedinelého súťažného podujatia sa uplatňuje súbeh výnimočných odborných, spoločenských a umeleckých sprievodných podujatí.

Počas kontinuálnej histórie festivalu sa doteraz prezentovalo viac ako 2200 súťažných, ale aj nesúťažných snímok takmer z celého sveta. V predošlom 22. ročníku AGROFILMu bolo do súťaže prihlásených 98 snímok, z ktorých Výberová komisia vybrala 81 - na súťažné premietanie 47 a na informačné premietanie 34 snímok.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky