Preskočit na obsah

Požiar v areáli strediska na separáciu odpadu pri spaľovni v lokalite Kokšov-Bakša zažehnaný

26.07 2006, Enviroportal

Požiar v areáli strediska na separáciu odpadu pri spaľovni v lokalite Kokšov-Bakša zažehnaný

Dňa 25. 07. 2006 pred 17:00 hod. vznikol v areáli strediska na separáciu odpadu pri spaľovni v lokalite Kokšov-Bakša požiar.

Prinášame najnovšie informácie, ako ich zverejnila na svojej stránke spoločnosť KOSIT a. s.
Požiar sa vyskytol na dvoch nezávislých, budovou oddelených a od seba navzájom asi 200 m vzdialených miestach. Horel priestor vyseparovaného dreva, odpadu zo zelene a nábytku privezeného z územia mesta Košice v rámci zberu veľkoobjemného odpadu od obyvateľstva. Tento odpad je pripravovaný na drvenie a na odvoz do kompostárne. Horel tiež zlisovaný kartón v dcérskej spoločnosti KOSIT a. s. v East-paper s. r. o.

Požiar bol lokalizovaný zhruba do hodiny požiarnym zborom a spoločnosť KOSIT a. s. ihneď požiadala o monitorovanie ovzdušia. Únik škodlivých látok nebol preukázaný. Rozsiahlym škodám na zariadeniach sa vďaka včasnému zásahu podarilo predísť. Spoločnosť KOSIT predpokladá, že požiar nastal samovznietením v dôsledku extrémných horúčav, pri ktorých sa skladovaný materiál presušil a následne začal horieť.
Vzhľadom na dve rôzne miesta horenia nemožno však vylúčiť ani úmyselné zapálenie. V dôsledku toho spoločnosť KOSIT a. s. požiadala aj o prešetrenie celej záležitosti políciou.
Spoločnosť KOSIT vyslovila poďakovanie za odvedenú prácu požiarnemu zboru a zamestnancom, ktorí obetavo pracovali na eliminácii škôd.

KOSIT a. s. poskytuje služby pre občanov, pre verejnú správu i pre firmy, zamerané na obnovu nevyhnutnej rovnováhy medzi činnosťou človeka a kvalitou životného prostredia. Spoločnosť vznikla na základe projektu mesta Košice z r. 2000, ktorého cieľom bolo vytvoriť spoločný podnik na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu modernizáciou a kompletizáciou už existujúceho systému zberu a spracovania komunálneho odpadu. Svoju činnosť zahájila spločnosť v roku 2001. Jednou z jej nosných činností je zber a odvoz odpadu. Na základe objednávky mesta alebo mestských častí operatívne odstraňuje aj čierne skládky na území mesta Košice.

Akciová spoločnosť KOSIT je majiteľom spaľovne komunálneho odpadu v lokalite Kokšov-Bakša, Košice s ročnou kapacitou zariadenia 150 000 ton na dvoch spaľovacích linkách, ktorá bola uvedená do prevádzky už v roku 1989 a od roku 2001 je vo vlastníctve akciovej spoločnosti KOSIT. Vyprodukované teplo je využívané na vykurovanie časti mesta Košice. Koncom roku 2003 bola spaľovňa opatrená zariadením na čistenie spalín podľa nových európskych noriem.

Spoločnosť sa zaoberá aj čistením a údržbou komunikácií.

Zdroj: KOSIT

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky