Preskočit na obsah

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV

08.01 2020,

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav
Kód výzvy: 24/PRV/2017
Viac informácií: https://www.apa.sk

Copyright © 2023

Súvisiace články

Značky

Výzvy