Poša: Struskovod odkalisko neobíde, spoločnosť zámer stiahla

17.09 2019, TASR

Poša, 13. september – Na verejnom zhromaždení k prerokovaniu zámeru spoločnosti TP2 odstaviť odkalisko Poša prostredníctvom predĺženia struskovodu tak, aby priamo ústil do Kyjovského potoka, konateľ spoločnosti oznámil, že od projektu odstupujú.


Ako vyplynulo z diskusie, spoločnosť sa tak rozhodla na základe stredajšieho (11. 9.) stretnutia so starostami obcí okresu Vranov nad Topľou. ,,Keďže vidíme, že tlak je veľký, padlo u nás rozhodnutie nečakať, kým bude rozhodnutie o povinnej osobe, ktorá by mala riešiť výsledné odkalisko," uviedol dôvod zámeru obísť odkalisko konateľ spoločnosti TP2 Michal Bočko. "Komunikovali sme to veľmi, veľmi zle. Naším zámerom bolo, aby vody obchádzali (odkalisko – pozn. TASR) a pokračovali takým spôsobom, ako sú vedené teraz, do Kyjovského potoka. Tento krok je najrýchlejšie možný. V tejto chvíli nemáme vybudované iné možnosti, kam by sme vodu vyvážali," doplnil.

Pri neskorších otázkach z pléna sa Bočko vyjadril, že spoločnosť je v súčasnosti vo fáze prípravy projektu, ktorým by prešla na ekologickejšiu formu výroby energií z biomasy. Na zhromaždení tiež niekoľkokrát vyslovil myšlienku, že spoločnosť si bude musieť budovať dôveru nielen u starostov, ale i u obyvateľov okolitých obcí. Nedôveru voči praktikám spoločnosti i na zhromaždení vyjadrili všetci ostatní zúčastnení.

Zvolávateľ zhromaždenia, starosta obce Poša, Tadeáš Malý povedal, že by v súčasnosti od predstaviteľov spoločnosti očakával, ,,že odkalisko bude v krátkom časovom úseku končiť a nebudú tam vypúšťané žiadne odpadové vody". Vyjadril tiež presvedčenie, že oporu pri riešení problému s odkaliskom poskytnú okolitým obciam štátne orgány. "Pevne verím, že aj kompetentní zo štátnych orgánov si uvedomili, že táto záťaž je tak extrémne vysoká, čo sa týka životného prostredia a ľudského zdravia, že to jednoducho nie je možné udržať," uviedol v tejto súvislosti.

Starosta susediacej obce Nižný Hrušov Ján Fenčák poukázal na skutočnosť, že verejnosť dosiaľ nie je informovaná o tom, aké konkrétne látky sú do odkaliska a následne do Kyjovského potoka vypúšťané. ,,My všetci, ktorí tu žijeme, potrebujeme poznať zloženie toho, čo je vypúšťané momentálne do odkaliska a v budúcnosti nielen tam," uviedol. Vyjadril tiež žiadosť, aby boli o budúcich krokoch spoločnosti TP2 informované všetky okolité obce.

Na zhromaždení prítomný poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja Peter Kocák vystúpil s tým, že prešovská samospráva sa bude snažiť túto environmentálnu záťaž, potvrdenú ešte v roku 2008, ukončiť. ,,Prešovský samosprávny kraj silou uznesenia, silou 62 poslancov plus s rokovaniami, ktoré máme a budeme mať na ministerstve, my budeme trvať na tom, na čele so županom Milanom Majerským, že toto odkalisko musí byť čím skôr sanované. A nielen toto, ale aj ďalšie environmentálne záťaže, ktoré sa v tomto okrese nachádzajú," deklaroval a poukázal pri tom na skutočnosť, že v regióne sa rodí najviac detí postihnutých s vrodenou poruchou na Slovensku.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálne záťaže Mestské a vidiecke ŽP