Poprad:Nová čerpacia stanica na brehu rieky je zabezpečená proti znečisteniu vôd

06.02 2018, TASR

Poprad, 5. februára – Na brehu rieky Poprad pri popradskej mestskej časti Matejovce otvorili v pondelok novú čerpaciu stanicu. Spoločnosť aj ochranári vylúčili, že by mohlo dôjsť k znečisteniu spodných vôd, prípadne inému poškodeniu životného prostredia.

,,Čerpacia stanica je zabezpečená v zmysle platných noriem a legislatívy. Všetky plochy, na ktorých by mohlo dôjsť k úniku nejakých ropných látok, sú zabezpečené izoláciou odolnou voči ropným produktom a kanalizácia je odvedená do samostatnej záchytnej nádrže. To znamená, že v prípade úniku akýchkoľvek látok nemôže dôjsť ku kontaminácii okolia, prípadne podzemných vôd," objasnil Michal Janek z oddelenia techniky spoločnosti OMV.

K zámeru výstavby čerpacej stanice v blízkosti vodného toku sa vyjadrovala aj Správa Tatranského národného parku (TANAP). Spoločnosť ochranárov ubezpečila, že technológie výstavby a izolácie sú v súčasnom období na takej vysokej úrovni, že ohrozenie spodných vôd sa nepredpokladá. ,,Malo by tam byť niekoľko vrstiev ochrany stavby pred živelnou pohromou alebo inou nehodou, následkom čoho by mohlo dôjsť k úniku látok. Ak by sme mali nejaký odborný problém, tak by sme výstavbu obmedzili, ale pokiaľ technológia spĺňa parametre roku 2018, tak stavbu odporučíme. Benzínky v dnešnej dobe vedia použiť technológie, aby nedošlo k akémukoľvek znečisteniu," uviedol pre TASR riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.

Nová čerpacia stanica umiestnená pri vjazde na diaľnicu D1 zároveň spĺňa teplotechnickú normu A1, ktorá je platná od roku 2016. To znamená, že spotrebuje na prevádzku veľmi malé množstvo energie. ,,Budova je dobre zaizolovaná, takže dochádza k minimálnym únikom tepla skrz obvodový plášť. Ako zdroj tepla používame tepelné čerpadlo, ktoré používa vodu z dvoch podzemných studní vyvŕtaných do hĺbky 40 metrov a voda slúži na výrobu teplej vody v zime, resp. chladenie vody v lete. Voda je odoberaná z jedného vrtu a následne vracaná do druhého, pričom počas tohto procesu nedochádza ku kontaminácii ani k spotrebe vody, pretože je to uzavretý okruh, čo vezmeme, to vrátime naspäť," uzavrel Janek.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Priemysel