Poľnohospodári po prvýkrát v Trenčíne na výstave AGRO-TECH

27.10 2006, Enviroportal

Poľnohospodári po prvýkrát v Trenčíne na výstave AGRO-TECH

Výstavisko TMM, a.s. Trenčín zapĺňali v dňoch 25. až 27. októbra návštevníci novej výstavy, ktorá v tomto roku pod názvom AGRO-TECH bola uvedená v kalendári výstav po prvýkrát. Na celkovej ploche 4 450 metrov štvorcových sa predstavilo 46 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska.


Tentoraz sa Trenčania rozhodli premiérovou výstavou načrieť do oblasti poľnohospodárstva, ktoré zamestnáva takmer polovicu obyvateľov na svete, aby zabezpečilo potraviny pre obyvateľstvo, suroviny pre potravinársky a ľahký priemysel prostredníctvom pestovania kultúrnych rastlín a chovu hospodárskych zvierat. Presnejšie povedané rozhodli sa vytvoriť úzko špecializované podujatie venované agrotechnike, ktorá významnou mierou ovplyvňuje práve dynamiku rozvoja poľnohospodárstva.

Projekt výstavy AGRO-TECH realizovalo Výstavisko TMM v úzkej kooperácii so Združením výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR - AGRION, ktoré sa stalo odborným garantom tohto nového výstavného podujatia. Organizátori zamýšľali vytvoriť výstavu, ktorá sa v dvojročnom cykle, spolu s brnenským TECHAGROm, stane dôležitým miestom stretnutí s firmami obchodujúcimi s poľnohospodárskou technikou v stredoeurópskom regióne. K vytvoreniu optimálnych podmienok pre rokovania výlučne odborníkov z tejto branže má prispieť aj fakt, že počas konania AGRO-TECHu nebude v areáli trenčianskeho výstaviska prebiehať žiadny iný veľtrh či výstava.

Hlavným predpokladom úspešnosti každého špecializovaného podujatia je jeho odborná úroveň. Garanciou odbornosti výstavy AGRO-TECH je určite kvalitný sprievodný program, ktorý Výstavisko TMM pripravilo v spolupráci s Mechanizačnou fakultou SPU Nitra, Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Združením AGRION a Združením pre poľnohospodársku biomasu AGROBIOENERGIA.

V priebehu troch dní mala odborná verejnosť možnosť zúčastniť sa seminárov zameraných na témy Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, Súčasné trendy technických a technologických systémov v rastlinnej výrobe, Súčasné trendy technických a technologických systémov v živočíšnej výrobe, Lisovanie olejnatých semien z repky a slnečnice, Poskytovanie podpôr (dotácií) v agrosektore, ako aj prezentácie Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2007 - 2013.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky