Preskočit na obsah

Podpora obnoviteľných zdrojov

22.07 2021, Enviroportal

Spoločnosť PEDAL Consulting otvára prostredníctvom mechanizmu W4RES prvú výzvu na predloženie projektov zameraných na podporu riešení využívajúcich obnoviteľné zdroje v sektore vykurovania a chladenia, ktoré sú vedené ženami.

Cieľom je zvýšiť zapojenie žien do podpory a urýchlenia využívania energie z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie (RHC). V rámci tejto iniciatívy sa spoločnosť usiluje podporovať projekty vedené ženami v sektore RHC vo vybraných európskych krajinách (Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko).

Ženy majú veľký potenciál ako sprostredkovateľky zmien, preto spoločnosť hľadá projekty zapájajúce ich do tvorby a uplatnenia riešení v sektore RHC. Takéto projekty môžu zahŕňať inovatívne technológie alebo koncepcie navrhovania energeticky efektívnych budov alebo mestských štvrtí, podnikateľské nápady zamerané na motiváciu verejnosti znižovať svoju uhlíkovú stopu alebo udržateľné spôsoby znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy. Zároveň ponúka podporu v technickej oblasti a podporu v oblasti rozvoja podnikania šitú na mieru pre prihlásené projekty v ktorejkoľvek fáze ich vývoja.

Žiadosti je možné zasielať do 31. augusta.

Viac informácií:

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie