Preskočit na obsah

Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy

04.12 2006, Enviroportal

Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy

Tlmočíme Vám pozvánku na verejné podujatie - prezentáciu MSP UNEP-GEF projektu pod názvom Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy.
Podujatie organizačne zastrešujú Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ministerstvo životného prostredia a Slovenský hydrometeorologický ústav pod záštitou UNDP na Slovensku. Na podujatí bude prezentovaný MSP UNEP/GEF projekt Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy.

Podujatie určené pre verejnosť sa uskutoční dňa 8. 12. 2006 od 11. 00 v priestoroch Prezentačného centra J. A. Komenského, ktoré sa nachádza v komplexe Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Mlynská dolina 1, pavilón B1.

Prezentácia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku biologickej bezpečnosti, pravidlá pre používanie geneticky modifikovaných organizmov a aktuálne otázky s tým spojené.

Program podujatia:

11:00 Otvorenie a príhovor zástupkyne UNDP na Slovensku
Danka Valková a Daniela Gašparíková

11:15 Kartagenský protokol a súčasný stav GMO legislatívy v SR
Igor Ferenčík, MŽP SR

11:30 Ciele a úlohy nového implementačného projektu
Danka Valková, koordinátorka projektu

11:45 Predstavenie partnerského projektu v Českej republike
Milena Roudná, MŽP ČR, koordinátorka projektu

12:15 Skúsenosti z pestovania GM kukurice v ČR
František Kocourek, VÚRV, Praha

12:30 Moderné biotechnológie a potravinová bezpečnosť
Peter Siekel, VÚP

12:45 Diskusia

13:00 Záver podujatia

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky