Preskočit na obsah

Platforma pre obehové hospodárstvo má už 50 členov

19.03 2021, Enviroportal

Vznikom platformy apeluje súkromný, verejný a mimovládny sektor na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny. Platforma má názov Circular Slovakia a dnešným dňom nadobúda právnu subjektivitu v podobe združenia právnických osôb.

Platforma spája firmy, vládu, výskum a neziskové organizácie a zefektívňuje komunikáciu medzi členmi za účelom urýchliť výmenu znalostí a podporiť vznik partnerstiev. V súčasnosti spolupracuje aj s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré pripravuje cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Okrem toho sa platforma zapája do aktivít Európskej platformy European Circular Economy Stakeholder Platform.

Platforma sa rýchlo rozširuje o relevantných partnerov. Jej členov čakajú tento rok aktivity zameranénapríklad na tému zeleného financovania, zeleného obstarávania či potravinového odpadu. Organizácie sa už teraz môžu zapojiť do tréningu, ako vytvoriť obehový biznis model alebo do medzinárodných projektov.

Platformu a jej členov čaká tento rok množstvo aktivít zameraných na tému zeleného financovania, zeleného obstarávania, témy potravinového odpadu, spolupodieľania sa na tvorbe cestovnej mapy v prechode Slovenska na obehové hospodárstvo, zapájanie sa do vzdelávacích projektov a medzinárodných spoluprác. „Firmy sa budú môcť zapojiť do CIRCO tréningov, ktoré im umožnia vytvoriť cirkulárny biznis model a aj do okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu CircularRegions, ktorý vyškolí trénerov v cirkulárnej ekonomike a vytvorí službu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely na cirkulárne. Podnikateľom to zvýši efektivitu, prinesie stabilnejší biznis a konkurenčnú výhodu,“ povedala Petra Csefalvayová, podpredsedníčka združenia Circular Slovakia.

Viac informácií: https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/circular-slovakia/kto-sme

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Zelené hospodárstvo