Plán SMOPaJ na október 2005

01.10 2005, Enviroportal

Plán SMOPaJ na október 2005

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Pripravované podujatia na mesiac október 2005

10.9. - 31.10.2005


Výstava: ČAROVNÁ MOC RASTLÍN (plagát-výstava, plagát-vernisáž )

Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Liečivé rastliny sa stali v poslednom čase doslova módnym artiklom. Liečenie rastlinami (fytoterapia) sa propaguje ako najvhodnejší spôsob terapie. Naša výstava má prispieť k rozšíreniu znalostí o liečivých rastlinách. Želali by sme si však, aby prispela i k správnemu chápaniu fytoterapeutických možností, a varovala pred samoliečiteľstvom, pred samovoľným užívaním rastlinných prípravkov a prírodných liečiv, ktoré sú produktmi metabolizmu živých organizmov - rastlín.

Výstavu tvorí 22 panelov s textami, obrázkami a herbárovými položkami liečivých rastlín a predstavuje v hlavných bodoch históriu, využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb a tiež problematiku chránených liečivých rastlín. Jej súčasťou je aj kútik s ukážkou liečivých rastlín, ktoré sa bežne dajú pestovať doma, na balkóne alebo v záhrade.

Cieľom našej výstavy je zachytiť aspoň zlomok z krásy bohatstva slovenskej prírody a prispieť k šíreniu vedomostí o liečivých rastlinách.

Vernisáž výstavy 09.09.2005 o 14.00 hod. vo výstavných priestoroch na Ul. 1. mája 38

eko podujatie: liečivé rastliny a ich využitie (plagát)

Beseda s Ing. Miroslavom Habánom, PhD.

Dňa: 09.09.2005 o 14.30 hod.

Miesto: Prednášková sieň na Ul. Školskej 4, L.Mikuláš

Výstava je prístupná
verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva
na Ul.1.mája 38

5,- Sk, 10,- Sk

07.09. -
14.10.2005

Výstava: OROL - BEZ KORUNY, A PREDSA KRÁĽOM

Výstava je tematicky rozdelená do troch častí - predstavenie druhu, jeho ohrozenie negatívnymi faktormi a aktivity na jeho ochranu.
Prostredníctvom 18 panelov a viac ako100 unikátnych fotografických záberov zo života orla kráľovského budú mať návštevníci výstavy možnosť oboznámiť sa so správaním, ohrozením a ochranou týchto dravcov.

Výstava však nie je založená len na fotografiách. Inštalovaný je aj rôzny trojrozmerný materiál - preparáty, orlie perá, ornitologické pomôcky, ale i nelegálne pasce a nástroje používané pri výrobe otrávených návnad, či vykrádaní hniezd orlov. Nechýba ani maketa tzv. "stĺpu smrti" - stĺpu elektrického vedenia, na ktorom dochádza k usmrcovaniu dravcov, sov či iných väčších druhov vtákov, orly kráľovské nevynímajúc. Sprievodné texty sú i v anglickom jazyku.

Pre tých, ktorí sa budú chcieť dozvedieť viac o živote orla kráľovského je pripravený unikátny filmový dokument ocenený viacerými cenami na filmových súťažiach.

Pre žiacke kolektívy sú pripravené prednášky o dravcoch žijúcich na Slovensku, menšie deti si môžu vyfarbiť omaľovánky. V detskom kútiku sú vystavené i výtvarné práce detí na tému "Naše dravce".

Výstava je prístupná
verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva
na Ul. Školskej 4, vstupné 5,-Sk,10,- Sk

22.09. -
28.10.2005

Výstava: ANTON DROPPA - osobnosť jaskyniarstva

Výstava prezentuje život významného jaskyniara, letca a geológa RNDr. A. Droppu, CSc., pri príležitosti jeho životného jubilea 85 rokov.

Narodil sa 30. júna 1920 v Lazisku, kde prežil detstvo a v roku 1940 ukončil maturitou štúdium na Hodžovom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši.

V roku 1943 po absolvovaní Leteckej školy v Trenčianskych Bohuslaviciach, bol menovaný poručíkom letectva. Ako pilot stíhacej
letky sa zúčastnil bojov proti nemeckým vojskám. Po vojne sa podieľal na výcviku nových pilotov v pilotnej škole v Olomouci, kde zároveň študoval históriu a geografiu na Palackého univerzite. Štúdium ukončil v roku 1951 na Masarykovej fakutle v Brne. V roku 1960 mu bola udelená hodnosť Kandidáta geografických vied.

Od roku 1950 začal pôsobiť v oblasti jaskyniarstva najprv v Slovenskej speleologickej spoločnosti, kde sa v roku 1951 zaslúžil o prepojenie Demänovskej jaskyne slobody s Pustou jaskyňou. V roku 1952-1954 ako zamestnanec Múzea slovenského krasu zmapoval v Demänovskej doline všetky významné jaskyne. V rokoch 1955-1980 bol zamestnancom Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. So spolupracovníkmi preskúmal a zdokumentoval všetky významné krasové územia Slovenska a v
roku 1973 spracoval zoznam ktorý zahŕňa 476 jaskýň.

Výsledky jeho práce sú publikované v 11 knižných publikáciách, množstve vedeckých štúdií, odborných a populárnych článkov. Svojou prácou pomohol budovať vedecké základy slovenskej speleológie.

Účasťou na mnohých zahraničných vedeckých kongresoch, koferenciách a študijných cestách prispel k širšiemu poznaniu slovenských jaskýň doma i v zahraničí.

Ku krásnemu životnému jubileu mu prajeme pevné zdravie.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva na Ul. Školskej 4,
vstupné 5,-Sk,10,- Sk

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky