Preskočit na obsah

Plán SMOPaJ na júl 2005

20.06 2005, Enviroportal

Plán SMOPaJ na júl 2005

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Pripravované podujatia na mesiac júl 2005

04.05.- 31.07.2005

História jaskýň na starých pohľadniciach (plagát)

Výstava dokumentuje históriu prvých sprístupnených a známych navštevovaných jaskýň na území Slovenska na pohľadniciach z prelomu 19. a 20. storočia. Tieto zaujímavé zberateľské predmety sú mnohokrát jediným historickým obrazovým dokumentom. Na výstave bude prezentovaná zbierka pohľadníc Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva spolu so vzácnymi pohľadnicami jaskýň zo súkromných a ďalších múzejných a archívnych zbierok.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. školskej 4, vstupné 5,-Sk,10,- Sk

22.06. - 04.09.2005

75 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (plagát)

Výstava s historickou tematikou dokumentuje vznik a vývoj Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Okrem textov doplnených bohatou fotografickou dokumentáciou, je pre návštevníkov výstavy pripravený aj výber zo zbierkových fondov odborných oddelení. Od obrazov, plagátov, propagačných materiálov až po trojrozmerné predmety dokumentuje objavovanie a sprístupňovanie jaskýň, ako aj históriu ochrany prírody na Slovensku. Nechýbajú ani preparáty chránených druhov živočíchov, herbárové položky, vzácne minerály apod.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul.1.mája 38

5,- Sk, 10,- Sk

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky