Preskočit na obsah

Pamätníky Jozefa Dekréta Matejovie

13.07 2006, Enviroportal

Pamätníky Jozefa Dekréta Matejovie

12. júla si pripomíname výročie narodenia Jozefa Dekréta Matejovie, jedného z najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. Vyjadrením úcty niekoľkých generácií lesníkov tomuto významnému synovi národa slovenského je viacero pamätníkov nachádzajúcich sa na rôznych miestach súvisiacich s jeho životom a činnosťou. S jeho menom sa stretneme aj na náučnom chodníku v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.V samotnej Banskej Bystrici nenájdete ulicu alebo námestie s jeho menom, hoci tu Jozef Dekrét Matejovie strávil významnú časť svojho života. Pripomeňme si teda aspoň ostatné miesta, ktoré ho pripomínajú.

 • Dobroč pri Čiernom Balogu - Pamätná tabuľa na priečelí budovy stojacej na mieste rodného domu Jozefa Dekréta Matejovie (Odhalená bola v júli roku 1974 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Dekréta Matejovie),
 • Čierny Balog - Pamätník Jozefa Dekréta Matejovie pri budove OZ Čierny Balog (žulový blok s bronzovým reliéfom a odkazom Zachovajme lesy potomstvu, odhalený v júli roku 1974),
 • Brezno - Pamätná tabuľa na budove okresného úradu na Námestí generála M. R. Štefánika č. 34 (odhalená v roku 1966, na ktorý pripadá 125. výročie úmrtia Jozefa Dekréta Matejovie),
 • Dolný Jelenec - Pamätník na úpätí brala v Dolnom Jelenci pri Starých Horách (odhalený 16. 9. 1913, najstarší pamätník Jozefa Dekréta Matejovie, v rokoch 2001 2002 obnovený),
 • Banská Bystrica - Busta v Národnej ulici v parčíku pri budove štátnych lesov (z roku 1954 pri príležitosti 180. výročia narodenia Jozefa Dekréta Matejovie, obnovená ju v roku 2002),
 • Banská Bystrica - Hrob s liatinovým náhrobníkom na r. k. cintoríne v Banskej Bystrici (kultúrna pamiatka, upravený v roku 2002),
 • Banská Bystrica - Pamätný kameň na Hornej ulici v Banskej Bystrici (odhalený 23. 7. 2004 pri príležitosti Dňa stromu 2004 a 230. výročia narodenia Jozefa Dekréta Matejovie),
 • Kováčovská dolina - Reliéf s podobizňou J. Dekréta Matejovie (odhalený 26. 11. 1987),
 • Kohútová pri osade Rybô - Chránený areál Dekrétov porast - zvyšok ním založeného porastu v Starohorskej oblasti a to v lokalite Kohútová pri osade Rybô v Národnom parku Veľká Fatra (20. 7. 1999 pri príležitosti 225. výročia narodenia J. D. Matejovie umiestnený informačný panel),
 • Čierny Balog - Jozef Dekrét Matejovie zahrnutý medzi historické lesnícke osobnosti na "chodníku lesného času" v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu,
 • Čierny Balog - V múzeu čiernohronskej lesnej železnice expozícia venovaná Jozefovi Dekrétovi Matejovie,
 • Liptovský Hrádok - Stredná lesnícka škola v Liptovskom Hrádku - pomenovaná na počesť Jozefa Dekréta Matejovie,
 • Na jeho počesť bola v roku 2004 vydaná poštová známka.


Zdroj: Lesy SR, Lesník 1/2006, foto: Michal Bradiak

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky