OZV zabezpečia zber odpadu po vypovedaní zmluvy s obcou, odobrila to prezidentka

13.10 2020, TASR

Bratislava, 12. októbra - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly budú mať povinnosť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou. Prijatím novely sa zároveň posúva začiatok zavedenia zálohovania späť na pôvodný termín 1. januára 2022.

Novelu zákona o jednorazových odpadoch podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte v piatok (9. 10.), a to aj napriek tomu, že vnímala viacero výhrad k tomuto zákonu. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

,,Dôvodom prijatia novely bola hrozba významnej nerovnováhy v systéme kolektívneho zabezpečenia triedeného zberu odpadov v obciach a mestách, ku ktorému prispela aj pandémia ochorenia COVID-19, zvýšenie objemu nových odpadových zložiek a celkovo nárast komunálneho odpadu. Situáciu v odpadovom hospodárstve negatívne ovplyvnili aj zmeny v štruktúre výrobcov a skladbe samotných odpadov," uviedol Strižinec s tým, že tento dôvod považuje prezidentka za opodstatnený.

Novela zákona o odpadoch rieši aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Majú sa preto stabilizovať vzťahy v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zavedie sa aj povinnosť uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a neobalových výrobkov "vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom".

Posunie sa aj zverejnenie údajov potrebných na stabilizovanie systému. Nová legislatíva sa týka tiež prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí OZV s množstvom obcí. Výrobca bude musieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov.

Ministerstvo životného prostredia má na svojom webovom sídle zverejniť údaje potrebné na výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na nasledujúci rok do 15. novembra.

Novou legislatívou sa tiež vracia pôvodný termín štartu zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov. Termín bol oddialený pre obavu z dôsledkov pandémie nového koronavírusu na 1. januára 2023. Teraz sa posúva späť na 1. januára 2022. Zmena nastane aj pri spustení digitálnej evidencie odpadov prostredníctvom informačného systému odpadového hospodárstva.

Čaputová v novele nevidí kolíziu s ústavou, hoci si podľa jej hovorcu uvedomuje, že mechanizmus cenovej regulácie nákladov na triedený zber odpadu môže oprávnene vyvolať otázniky o hrozbe neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu považuje za nevyhnutné, aby novelou predpokladaný proces stanovenia minimálnej výšky nákladov na zabezpečenie triedeného zberu prebehol konsenzuálne, so silnou participáciou a po dôkladnom vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému vrátane výrobcov a aby nebol preferovaný len záujem niektorých aktérov.

Strižinec doplnil, že prezidentka vníma, že systém triedeného zberu komunálneho odpadu dlhodobo vykazuje systémové nedostatky, ktoré bránia dosiahnutiu takého stabilného prostredia, ktoré by účinne zabezpečilo práve uvedený spoločný záujem a zabránilo nekalým a netransparentným praktikám. Preto prijatú novelu považuje skôr za prechodné a rýchle opatrenie k dosiahnutiu vyšších recyklačných cieľov.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Odpady