Preskočit na obsah

Ovzdušie na Slovensku vyžaduje pozornosť širokej verejnosti

08.09 2021, Enviroportal

Organizácia Spojených národov vyhlásila na 7. septembra Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Tohtoročným heslom kampane je Zdravé ovzdušie, zdravá planéta.

Ministerstvo životného prostredia SR reaguje na zhoršenú kvalitu ovzdušia pripravovanými zmenami legislatívy, finančnými nástrojmi na podporu zlepšenia kvality ovzdušia a zvyšovaním povedomia.

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry v roku 2018 v Európe zomrelo predčasne 417 000 ľudí kvôli vysokým koncentráciám prachových častíc v ovzduší. Na Slovensku predstavuje toto číslo približne 5-tisíc predčasných úmrtí. Napriek tomu, že čistý vzduch je nevyhnutný pre život, väčšina ľudí si kvalitu ovzdušia nespája s kvalitou nášho zdravia.

V súvislosti s prekročením limitných hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska kvôli zlej kvalite ovzdušia, spôsobenej   vysokou úrovňou prachových častíc (PM10).

„Znečistené ovzdušie je celoslovenský problém. Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami je vykurovanie domácností tuhým palivom. Vykurovanie tuhým palivom je závažný problém, ktorý zvyknú komplikovať nepriaznivé rozptylové podmienky s častým výskytom teplotných inverzií v horských údoliach,“ zdôraznil minister Ján Budaj. Vysoké koncentrácie prachových častíc môžu byť namerané pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť vplyv veľkých priemyselných zdrojov.

Ministerstvo životného prostredia SR robí všetko preto, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia na Slovensku, v súvislosti s tým novelizuje právne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré prinesú rozsiahle zmeny. Pridržiava sa pri tom opatrení, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády. Nová legislatíva vytvorí nové, náročnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. 

„Ministerstvo chystá kľúčový, nový zákon o ovzduší, ktorý krajinu posunie o dekády dopredu. Starý je prežitý,“ zdôraznil Budaj.  Cieľom rezortu životného prostredia je tiež riešenie veľkých firiem, ktoré znečisťujú ovzdušie a s tým súvisiace poplatky či pokuty.

„Majiteľom veľkých fabrík sa nezvyšovali poplatky za znečisťujúce látky v ovzduší 23 rokov. Tešili sa, že sa im poplatky nezvyšujú, ale de facto sa im znižovali tým, ako plynula inflácia, menili sa ceny či platy. Na jeseň pôjde do parlamentu nový zákon o zmene poplatkov a veríme, že aj týmto spôsobom sa nám to podarí zmeniť. Ide o zdravie občanov, zasahuje to faunu aj flóru,“ dodal minister.

MŽP SR pripravuje tiež rozsiahlu energetickú obnovu rodinných domov, financovanú z Plánu obnovy a odolnosti a rozširuje národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia. Iba za  posledný rok v 10 mestách na Slovensku pribudli automatizované monitorovacie stanice a ďalšie 4 by mali pribudnúť v blízkej budúcnosti.

Rezort od januára 2020 implementuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporený Európskou úniou, v rámci ktorého vznikla národná sieť 14 manažérov kvality ovzdušia, ktorí sa venujú monitorovacím aktivitám, osvete a vzdelávaniu verejnosti najmä o správnom spôsobe vykurovania tuhým palivom.  Zároveň majú za úlohu spolupracovať so štátnou správou a so samosprávou na riadení kvality ovzdušia.

V rámci projektu LIFE  sa realizujú aj viaceré osvetové aktivity pre zvyšovanie informovanosti. „Bola spustená webstránka www.dnesdycham.sk, ktorá zjednodušenou formou informuje verejnosť o aktuálnom stave kvality ovzdušia na území Slovenska. Zámerom je zvýšiť povedomie o stave kvality ovzdušia. Súčasťou aplikácie sú aj odporúčania aktivít v závislosti od zdravotného stavu občana a aktuálnych hodnôt znečisťujúcich látok ovzduší“, uzavrel generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco.

Zdroj: SAŽP

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie Podujatie