Organizácia Greenpeace predstavila svoju novú internetovú prezentáciu

29.09 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace predstavila svoju novú internetovú prezentáciu

Organizácia Greenpeace včera predstavila svoju novú internetovú stránku, na ktorej ponúka Väčšie množstvo informácií o životnom prostredí, viac interaktívnosti, a to všetko v atraktívnejšej a prehľadnejšej grafike.
To všetko sú prednosti novej internetovej prezentácie organizácie Greenpeace. V rámci novej stránky položili environmentalisti dôraz na rozvíjanie nového spôsobu občianskeho aktivizmu - tzv. cyberaktivizmus. Na Slovensku ide o pomerne nový trend, ktorý sa snaží zapojiť do ochrany životného prostredia ľudí, ktorí denne používajú moderné informačné technológie.

"Čoraz viac ľudí na Slovensku používa v práci i v domácnosti počítač s pripojením na internet. Mali by sme dať tejto stále sa rozširujúcej skupine občanov možnosť zapojiť sa do aktivít na ochranu životného prostredia. Cez internet sa dnes dá podporiť petícia alebo poslať e-mail poslancovi, či ministrovi. Bola by škoda takýto efektívny nástroj nevyužiť v prospech ochrany ohrozenej prírody," povedala Mgr. Katarína Bartovičová, vedúca kancelárie Greenpeace na Slovensku.

Internetová prezentácia Greenpeace už tradične kladie dôraz hlavne na kampane organizácie. Na novej slovenskej webstránke tak návštevníci získajú podrobné informácie o energetickej, toxickej a genetickej kampani, ktoré tvoria kostru aktivít Greenpeace v SR. Novinkou sú on-line petície, napr. aktuálna petícia, ktorou sa organizácia snaží získať 1 milión podpisov z celej EÚ na podporu zavedenia povinného označovania výrobkov zo zvierat kŕmených geneticky modifikovanými organizmami.

Z hľadiska genetickej kampane Greenpeace však nová stránka prináša aj ďalšie aktuálne novinky. Návštevníci sa napríklad dozvedia, prečo ochranári zažalovali Ministerstvo pôdohospodárstva SR a tiež to, aké GM potraviny sa už našli v krajinách EÚ v súvislosti s "ryžovým" škandálom, ktorý práve otriasa kontinentom.

Nová webstránka výrazne zlepšuje aj informovanie o aktivitách Greenpeace v oblasti boja proti nebezpečným toxickým látkam. Rozšírením prešla sekcia správ o príprave novej európskej chemickej politike
REACH, ktorá bola doplnená o možnosť poslať list slovenským poslancom európskeho parlamentu, aby podporili princíp povinnej náhrady nebezpečných chemikálií. Viac informácií stránka poskytuje aj o aktivitách proti plánovanej kyanidovej ťažbe zlata v Kremnici, či o problematike starých environmentálnych záťaží.

Greenpeace včera spustil aj nový informačný portál zameraný na problematiku ťažby a spracovania uránu. Záujemcovia na adresách www.stopuranu.sk a www.zachranmejahodnu.sk nájdu čerstvé správy, dokumenty, podrobné informácie, ale aj fotografickú výstavu o environmentálnych dopadoch uránových baní v Českej republike. "Uránový" internetový portál je súčasťou kampane Greenpeace, ktorej cieľom je informovať verejnosť, obce a médiá a rizikách a problémoch spojených s projektom kanadskej firmy Tournigan, ktorá chce na Jahodnej pri Košiciach i v ďalších lokalitách SR ťažiť urán.


Zdroj: Greenpeace

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky