Oravská Polhora zabojuje o Európsku cenu obnovy dediny

13.06 2018,

Oravskú Polhoru (okres Námestovo) navštívia zajtra (14. júna 2018) členovia súťažnej poroty Európskej ceny obnovy dediny. Najsevernejšia obec získala právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži po tom, čo získala titul  Dedina roka  2017.

Vyhlasovateľmi tejto národnej súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Organizátorom európskej súťaže je Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE). Okrem Európskej ceny obnovy dediny môžu nominované obce získať aj ďalšie ocenenia za komplexnú, trvalo udržateľnú obnovu dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže,  za vynikajúce výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny, za vynikajúce výkony v jednotlivých oblastiach obnovy dediny a mimoriadnu cenu poroty za presvedčivý súlad s mottom súťaže.

Naplnenie súťažného motta pre aktuálny ročník „myslieť dopredu“ je nosným kritériom hodnotenia dediny. Cena podporuje najmä tie obce, vidiecke regióny a združenia v Európe, ktoré riešia aktuálne výzvy svojho rozvoja na procese „zdola nahor“ a prostredníctvom realizácie inovatívnych, vizionárskych a trvalo udržateľných projektov zabezpečujú moderný, na budúcnosť orientovaný rozvoj.

Členovia poroty v zastúpení Karl Mayr (Rakúsko), Peter Haider (Rakúsko) a Marija Markes (Slovinsko) sa budú zaujímať o  aktivity a projekty v oblasti hospodárskeho rozvoja, tvorby architektúry, rozvoja osídlenia a ekológie. Bude pre nich dôležitá aj činnosť v rámci kultúrnych iniciatív, vzdelávacích aktivít a  v oblasti občianskej angažovanosti, ale aj individuálne iniciatívy.

Na ďalšom zasadnutí medzinárodnej hodnotiacej komisie, ktoré sa uskutoční v Sankt Pölten (Rakúsko), sa po záverečnom posudzovaní rozhodne o víťazovi a ocenených. Výsledky budú účastníkom a verejnosti oznámené začiatkom júla. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 21. septembra 2018 v rakúskej obci Flieβ v Tirolsku.
 

Copyright © 2019

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP