OPŽP-PO3-13-4, Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

01.01 2014, Enviroportal

Názov výzvy: OPŽP-PO3-13-4, Prioritná os 3: ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ 3.1: Ochrana ovzdušia
Vyhlásenie výzvy: 2. 12. 2013
Uzávierka výzvy: 3. 3 .2014
Viac informácií: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-13-4-z-2-12-2013-3-1/

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky

Klimatická zmena Ovzdušie Výzvy