Oprava podložia protipovodňovej hrádze v Karlovej Vsi sa predĺži o 9 mesiacov

25.06 2018, TASR

Bratislava, 23. júna – Komunikácia vedúca pozdĺž dunajského nábrežia od mosta Lafranconi okolo lodeníc ku Karloveskému ramenu zostane nepriechodná oveľa dlhšie, ako sa predpokladalo. Rekonštrukčné práce, spočívajúce v dotesnení podložia protipovodňovej bariéry, ešte stále nie sú ukončené.


Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava. Pôvodne mala byť rekonštrukcia, ktorá má zabrániť presakovaniu vody, aké SVP zaznamenal počas povodne v roku 2013, zhotovená najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (3. 10. 2017). Podľa dodatku k zmluve, zverejnenom 21. júna v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), je však termín dokončenia posunutý o ďalších 289 dní.

Ide pritom už o druhý dodatok s predĺžením pôvodného termínu, prvý uzavreli SVP a zhotoviteľ - Združenie SMS MSJ PPO Vydrica, 28. marca. Dokončenie rekonštrukcie sa malo oddialiť o 80 dní. „Dôvodom predĺženia je počet dní zodpovedajúci klimatickým podmienkam, počas ktorých teplota klesla na hodnoty pod 5 stupňov Celzia, kedy nie je možné technologicky budovať predmetné stavebné objekty a garantovať projektované parametre. Uvedený dôvod patrí medzi prejavy vyššej moci, s ktorými ráta zmluva o dielo," uviedol v súvislosti s týmto prvým dodatkom Machava v odpovedi TASR, odoslanej 21. júna.

V rovnaký deň sa v CRZ objavil v poradí druhý dodatok k zmluve, ktorý predlžuje termín plnenia diela o ďalších 209 dní, teda celkovo o 289 dní. V tomto prípade je ako dôvod uvedený opäť zásah vyššej moci, konkrétne „obzvlášť zhoršené pomery podložia v degradovaných vrstvách, ktoré nebolo možné predvídať a boli zistené až v priebehu realizácie diela".

Zmluvná cena diela, 599.944 eur bez DPH, sa nemení. „Úprava ceny je možná len v prípade zmien v riešení stavby, tie doposiaľ na stavbe neboli potvrdené," informoval Machava. Časť promenádneho chodníka však ostane naďalej zatvorená. ,,Otvorenie úseku je možné po ukončení stavby," oznámil hovorca.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda