Preskočit na obsah

Opatrenia na dekarbonizáciu priemyslu by mali viesť k nižším emisiám

19.04 2022, TASR

Bratislava 15. apríla – Opatrenia na dekarbonizáciu priemyslu by mali viesť k nižším emisiám skleníkových plynov a menším stratám energií. Do priemyselnej výroby by sa malo zaviesť používanie inovatívnych environmentálnych technológií, čo podporí dosiahnutie cieľov parížskej klimatickej dohody. 

Vyplýva to z Národného programu reforiem SR 2022 v oblasti zelenej transformácie, ktorý predložilo ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.

,,V roku 2022 prijme Ministerstvo životného prostredia SR v súlade s plánom obnovy podpornú schému dekarbonizácie priemyslu, ktorá bude mať formu nediskriminačného a transparentného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia," deklaruje rezort financií. Doplnil, že podpora by sa mala zameriavať na nízkouhlíkové procesy a technológie v priemysle. Taktiež aj na prijímanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti.

V súvislosti s dekarbonizáciou by sa mali zlepšiť aj procesy Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania by mala zefektívniť procesy povoľovania integrovaných prevádzok. Zároveň by sa malo posilňovať a modernizovať materiálno-technické a priestorové zabezpečenie inšpekcie, ako aj posilnenie kapacít súvisiacich s dekarbonizáciou. Podľa materiálu majú byť vyhlásené verejné obstarávania napríklad na meraciu a laboratórnu výbavu, nový IT systém, technickú dokumentáciu obnovy budov inšpektorátov či nové autá.

,,Očakáva sa, že následná zvýšená úroveň kontroly povedie k priamemu a nepriamemu zníženiu environmentálneho znečistenia vo všetkých oblastiach (ovzdušie, pôda, voda) a zároveň bude mať nepriamy presah na znižovanie emisií skleníkových plynov," uvádza sa v materiáli.

Ministerstvo pripomína, že sa pripravuje aj nový zákon o klíme. Cieľom klimatickej politiky nebude len znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobovanie sa jej, ale aj nízkouhlíková transformácia Slovenska a čo najskoršie dosiahnutie klimatickej neutrality. ,,Zákon má ambíciu určiť jednotlivým rezortom jasné práva a povinnosti v oblasti klímy vrátane zadefinovania mechanizmov kontroly a vynucovania," poukazuje rezort.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Priemysel