Preskočit na obsah

Odsúhlasenie výstavby v Ivinách pod Poľanou pozastavili

11.01 2022, TASR

Detva 10. januára – Vydávanie stanovísk k žiadostiam o výstavbu v dúbravskej miestnej časti Iviny pod Poľanou v Detvianskom okrese pozastavili. Informovala o tom riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíra Fabriciusová s tým, že to platí do odvolania. 

„Dôvodom pozastavenia schvaľovania výstavby je stret záujmov medzi narastajúcimi požiadavkami na výstavbu, neakceptovanie súčasnej územno-plánovacej dokumentácie a úbytok významných prírodných hodnôt v území,“ spomenula.

Ako dodala, odsúhlasenie je podmienené vypracovaním novej krajinno-ekologickej štúdie územia, ktorá zohľadní únosnú mieru zaťažiteľnosti krajiny výstavbou. Rozsiahla a nekoncepčná výstavba by podľa CHKO Poľana mohla spôsobiť nielen stratu prírodných hodnôt, ale aj charakteru lazníckeho osídlenia. Ohroziť by tiež mohla únosnosť krajiny a vytvoriť zmenu charakteru krajiny. „Prevenciou však bude krajinno-ekologická štúdia s regulatívmi, vypracovaná na základe relevantných údajov,“ podotkla.

CHKO uvádza, že územie Ivín je výnimočné bohatou prírodnou rôznorodosťou chránených biotopov a výskytom chránených mokradí, rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Iviny sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana s druhým stupňom ochrany, Chráneného vtáčieho územia a zároveň sú súčasťou územia zaradeného do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO ako Biosférická rezervácia Poľana. Tá spĺňa kritériá svetovej hodnoty pre jej výnimočnú krajinnú štruktúru a udržiavanie tradičných hodnôt v území.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody