Preskočit na obsah

Odstraňovanie inváznych rastlín je podľa mesta Prešov problematické

27.10 2021, TASR

Prešov 26. októbra – Odstraňovanie nepôvodných, inváznych rastlín a drevín je podľa mesta Prešov problematické. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka ich likvidujú mechanickým, chemickým a kombinovaným spôsobom. 

,,Medzi najčastejšie invázne druhy rastlín na území mesta Prešov patrí pohánkovec japonský, zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská. Mesto vykonáva opatrenia smerujúce k postupnému odstraňovaniu až k úplnej likvidácii týchto rastlín mechanickým, chemickým a kombinovaným spôsobom. Na území mesta evidujeme aj invázne druhy drevín, a to javorovec jaseňolistý a pajaseň žliazkatý, ktoré postupne odstraňujeme mechanickým a chemickým spôsobom," povedal pre TASR Tomek.

Spomenuté rastliny a dreviny postupne odstraňujú z dôvodu, že môžu ovplyvňovať populácie pôvodných druhov rastlín.

,,Na území Slovenska nemajú prirodzený areál a boli dovezené alebo sa rozšírili z iných krajín, v ktorých podobne nemajú prirodzený areál rozšírenia. Vytláčajú naše pôvodné rastlinstvo a majú vysoký reprodukčný potenciál. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev – biotopov. V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy," vysvetlil Tomek.

Ako povedal, ich odstraňovanie je veľmi problematické a vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, v mnohých prípadoch s nevyhnutným využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky.

,,Medzi najdôležitejšie opatrenia odstraňovania inváznych druhov rastlín patrí kontrola, monitoring s následným odstránením," dodal hovorca.

 

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody