Preskočit na obsah

OD SEVERU NA JUH, OD VÝCHODU NA ZÁPAD, alebo Boli sme pri tom?

21.11 2005, Enviroportal

OD SEVERU NA JUH, OD VÝCHODU NA ZÁPAD, alebo Boli sme pri tom?

... keď sme nešetrne narábali s energiami, plytvali vodou a prírodnými zdrojmi?

Boli sme pri tom, keď aj Slovensko navštívila putovná výstava fotografií zobrazujúca výsledky nášho nešetrného správania sa a následky klimatických zmien.
Výstava s názvom "NorthSouthEastWest" - "SeverJuhVýchodZápad" sa v rokoch 2005 - 2006 uskutoční v 100 mestách v 60 krajinách sveta. Vznikla vďaka spoločnosti The Climate Group v rámci kampane "ZeroCarbonCity" - "Mesto bez uhlíka".

Pri hľadaní materiálu pre výstavu boli oslovení fotografi zo slávnej agentúry Magnum, ktorí fotografovali v 10 krajinách sveta, v rôznorodých podmienkach s cieľom zachytiť ako sa ľudia v rozličných kútoch zemegule usilujú vyrovnať s hrozbami, ktoré klimatické zmeny prinášajú a zároveň aké inovatívne a vynaliezavé postupy používajú pri adaptácii a reagovaní na meniace sa klimatické podmienky.

Čo je ZeroCarbonCity?

ZeroCarbonCity (mesto bez uhlíka) je celosvetová kampaň zameraná na zvýšenie povedomia a otvorenia diskusie o klimatických zmenách a energetických problémoch, s ktorými sa v súčasnosti boria najväčšie mestá sveta.

Mestá sú v centre pozornosti nie len preto, že patria k hlavným spotrebiteľom energie, ale aj ako zdroje inovácií a nových myšlienok. Medzi mestami a komunitami môžu byť vybudované medzinárodné spojenia a to aj vtedy, keď s tým štáty nesúhlasia.

Mestá na Slovensku

Výstava sa na Slovensku uskutočnila pod záštitou Britskej rady (British Council). A keďže ani naše mestá nie sú výnimkou, od severu na juh, od západu na východ, navštívila Bratislavu, Banskú Bystricu, Poprad a Košice. Že nie sú dosť veľké, aby prispievali ku globálnym klimatickým zmenám? Posúďte sami, ako sa vám dýcha, ako sa vám pohybuje, ako sa vám v meste žije?!

Mesto Banská Bystrica

Slávnostné privítanie, vernisáž výstavy, sa konalo 20. októbra 2005 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Tento deň otvoril výstavu nie len pre odbornú a laickú verejnosť, ale rovnako tak aj pre školy banskobystrického okresu.

Tvorcovia výstavy zvolili fotografiu ako prostriedok komunikácie a sprostredkovania pálčivých problémov týkajúcich sa ľudí v každej krajine, regióne, meste, v každom kúte sveta.

Výchovný rozmer výstavy dopĺňali sprievodné výchovno-vzdelávacie aktivity, určené žiakom materských, základných a stredných škôl. Špecifické aktivity zamerané na prácu s témou klimatické zmeny vo vyučovacom procese, boli pripravené pre pedagógov spomínaných škôl, no rovnako tak aj pre budúcich učiteľov a trénerov, študentov učiteľských a neučiteľských smerov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Sprievodné aktivity sa uskutočňovali pod vedením slovenských lektorov, pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia, Centra environmentálnej výchovy a propagácie v Banskej Bystrici, ktorí boli vyškolení odbornými z britskej organizácie pre výchovu k trvalo udržateľnej energii s názvom CREATE. Aj vďaka nim si žiaci a študenti mohli lepšie uvedomiť posolstvo zakódované v reči obrazov. Názorné aktivity im pomohli objasniť princípy a príčiny globálnych zmien klímy a ich rôznorodé dopady. Pomocou pripravených kartičiek sa napríklad potrápili aj nad výpočtom vlastnej ekologickej stopy, ktorou sami prispievajú k spomínaným problémom a ktorú po sebe nechávajú na Zemi.

Do 2. novembra 2005 mali školy možnosť zúčastňovať sa so žiakmi sprievodných aktivít a zistiť, ako každý jeden z nás môže prispieť svojou malou a pritom veľkou a tak potrebnou zmenou správania sa. Obyvatelia mesta a jeho okolia mali možnosť nazrieť do Grónska na jeho roztápajúce sa ľadovce. Do obce EcoCity v južnej Afrike, ktorá ukázala, že je možné zmeniť životy chudobných ľudí a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie. Mohli sa pozrieť na prírodné prostredie v Keňi, prečítať si o ľudských právach na Marshallových ostrovoch a o nových technológiách vyvinutých v Japonsku. Pod 360 stupňovým uhlom pohľadu sa mohli presvedčiť o ďalších aspektoch klimatických zmien prejavujúcich sa v krajinách a kultúrach po celej zemeguli. Z Banskej Bystrice výstava putovala na východ Slovenska, do Košíc.

Boli sme pri tom, keď ...

Boli sme pri tom, keď aj Slovensko navštívila putovná výstava fotografií zobrazujúca výsledky nášho nešetrného správania sa a následky klimatických zmien.

Ešte stále sme pri tom, keď nešetrne narábame s energiami, plytváme vodou a prírodnými zdrojmi.

Aj táto výstava, jednak využitím výtvarnej techniky ako formy komunikácie a jednak svojimi sprievodnými aktivitami, poukázala na to, že poskytnúť ľudom vedecky dokázané fakty nestačí.

Budeme pri tom, keď výchova a vzdelávanie bude tým najdôležitejším nástrojom zmeny?

Autor:

Jana Šimonovičová
Centrum environmentálnej výchovy a propagácie
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica


Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky