Preskočit na obsah

Ochranári zachránili vyše 115 ročnú lipu

30.07 2012, MŽP SR

Unikátnej lipe v Ľubochni museli pomôcť ochranári. Tí zmenšili obvod jej koruny, orezali zoschnuté konáre, čím ju odľahčili a podporili tvorbu mladého obrastu v spodných častiach koruny. Následne ju spevnili oceľovým lanom. Tieto nevyhnutné opatrenia vykonali na záchranu jedinečného stromu pracovníci Správy Tatranského národného parku spoločne s odborníkmi na ošetrovanie stromov z firmy BAOBAB. Táto vyše storočná lipa pri Kollárovom dome v Ľubochni s obvodom kmeňa vyše 510 cm bola za chránenú vyhlásená pred 34 rokmi.

Podľa ochranárov je stav tejto lipy stále dobrý, a to aj vzhľadom k jej pokročilému veku. Lipa si pamätá aj založenie klimatických kúpeľov v Ľubochni už v roku 1897 a v obci patrí k najhodnotnejším stromom.

Chránené stromy môže vyhlásiť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny príslušný krajský úrad životného prostredia na základe ich kultúrnej, vedeckej, ekologickej, či krajinotvornej funkcie. Môže tak urobiť aj v prípade, ak ide o esteticky mimoriadne významný strom. Táto ľubochnianska lipa spĺňala všetky tieto kritériá.

Viac informácií: Katalóg chránených stromov

Copyright © MŽP SR 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Les