Ochranári vyzývajú, aby sa z envirofondu nedotovali zisky znečisťovateľov

12.02 2019, TASR

Bratislava, 11. februára - Slovenský ochranársky snem (S-O-S) v otvorenom liste kritizuje dotácie z Environmentálneho fondu pre vysokoziskových znečisťovateľov, Žiada, aby sa dotácie radšej rozdelili medzi projekty na zníženie znečistenia. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR oponuje, že musí chrániť firmy pred vplyvmi emisných kvót.


MŽP tým chce zabrániť presunu firiem do tretích krajín a zvyšovaniu cien. ,,Riešenie rizika úniku uhlíka slúži environmentálnemu cieľu, pretože cieľom pomoci je zabrániť zvýšeniu celkových emisií skleníkových plynov spôsobených presunom výroby mimo Európskej únie pri absencii záväznej medzinárodnej dohody o znížení emisií skleníkových plynov," povedal pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Ochranári nesúhlasia. ,,Je škandalózne, že envirofond nemal 9 miliónov eur pre obce na kanalizácie, ale dal 10 miliónov eur súkromným znečisťovateľom, ktorí mali zisk 728 miliónov eur len v roku 2017 a podobne zarábali aj počas predchádzajúcich rokov," konštatuje Juraj Melichár z environmentálnej organizácie Priatelia Zeme.

V otvorenom liste zároveň S-O-S žiada, aby cez pripravovaný Modernizačný fond neboli podporované zariadenia na spaľovanie fosílnych palív, biomasy a odpadu. ,,Zrušenie dotácií pre všetky fosílne palivá je prvým krokom k úspešnému naplneniu Parížskej dohody. Využívanie všetkých fosílnych (nielen tuhých) palív je potrebné obmedziť na minimum v čo najkratšom čase," povedal v tejto súvislosti klimatológ Alexander Ač.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Emisie Projekty, dotácie Rezort MŽP SR